Marginell minskning av arbetslösheten i Kronobergs län

Arbetslösheten i Kronobergs län har minskat marginellt de senaste månaderna. I slutet av oktober var antalet arbetslösa 7 837 personer, 30 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa ungdomar fortsätter däremot att minska.

Ungdomsarbetslösheten i länet har sakta minskat i 2,5 år. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) har det senaste året minskat med 290 personer och uppgick i slutet av september till 1 670. Minskningen är större i Kronobergs län än i riket som helhet. Ungdomsarbetslöshet i länet var i slutet av oktober 14,4 procent, jämfört med 16,3 procent ett år tidigare.

- Det finns många jobböppningar för ungdomar och många kommer snabbt ut i arbete. Samtidigt är det tydligt att arbetsgivarna i de allra flesta fall kräver en fullgjord gymnasieutbildning, säger Daniel Warelius, arbetsförmedlingschef i Växjö.

Den totala arbetslösheten i länet var i oktober 8,5 procent, samma nivå som ett år tidigare. Fortfarande är betydligt fler män än kvinnor inskrivna som arbetslösa, 4 328 män och 3 509 kvinnor. Kvinnorna har minskat sin arbetslöshet med 1,5 procent jämfört med oktober 2014, medan männens arbetslöshet har ökat med 0,6 procent. Arbetslösheten i riket låg i oktober på 7,8 procent.

 • Lokala skillnader

  Lägst arbetslöshet bland länets kommuner har Älmhult (5,1 procent), Ljungby (6,2 procent) och Tingsryd (7,5 procent). Högst arbetslöshet har Lessebo (14,4 procent), Uppvidinge (10,3 procent) och Markaryd (9,7 procent).

   
  Kort om oktober månad 2014, Kronobergs län(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2013)8,4 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1)*16,3 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (19,0)**Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 7     867 personer (8 564)841 personer fick arbete (955)508 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (526)1 235 nya lediga platser anmäldes (669)24 personer varslades om uppsägning (86)*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

 

Kort om oktober månad 2015, Kronobergs län (Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2014)
 • 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (8,5)*
 • 14,4 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,3)**
 • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 7 837 personer (7 867)
 • 688 personer fick arbete (841)
 • 482 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (508)
 • 45 personer varslades om uppsägning (24)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

För kommentarer: Daniel Warelius, presstalesman Kronobergs län och arbetsförmedlingschef Växjö, 010-487 29 01,

Heidi Skov Ragnar, arbetsförmedlingschef Värnamo, 010-486 95 81

För information: Ronnie Kihlman, utredare, 010-487 68 40
Presskontakt:
Olle Sjösäter, pressansvarig, 010-488 23 46

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se