Prognosevent: Kronoberg läns arbetsmarknad - nutid och framtid

Hur ser arbetsgivare i Kronobergs län på arbetsmarknadsutsikterna 2017? Vilka branscher är i behov av arbetskraft och var finns det ett överskott? Den 13 juni presenterar Arbetsförmedlingen färsk information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län - hur den ser ut nu samt hur den spås att utvecklas 2017-2018. På plats finns också inbjudna deltagare från kommuner, myndigheter och näringslivet.

Arbetsförmedlingen har under hösten intervjuat 460 arbetsgivare runt om i länet. Resultatet är en unik prognos över förväntad sysselsättning, arbetslöshet och utmaningar och möjligheter som finns på länets arbetsmarknad.

Varmt välkommen till vårens prognosevent med framtidsspaningar om arbetsmarknaden i Kronobergs län.

Datum: Tisdag 13 juni
Tid: 10-12. Mingel med fika från kl. 09.30.
Plats: Arbetsförmedlingen Växjö, ingång Linnégatan

Program

Vårens prognos Andreas Mångs, analytiker, Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens roll och uppdrag i detta Greg Golding, Arbetsförmedlingen
Kompetensförsörjningsstrategi för
Kronobergs län 2016-2025
Karin Palmer, Region Kronoberg
Paneldiskussion - Hur kompetensförsörjer vi Frida Boklund, regionchef, Företagarna, Mats
Kronobergs län? Hammarstedt, professor Linnéuniversitetet, Håkan Ljungqvist, HR
  Director Volvo CE Braås, Ingrid Burman, Landshövding

För detaljerat program med tider, se bifogad fil.

Paneldiskussionen kommer att ledas av Greg Golding, arbetsförmedlingschef i Växjö. Diskussionen rör sig kring tre huvudsakliga frågeställningar:

  • Samtidigt som flera branscher upplever brist på arbetskraft har vi en situation där utanförskap ökar. Hur ska kompetensförsörjningen tacklas med hänsyn till det glapp som finns mellan personer som är arbetssökande och arbetsgivare som behöver kompetens?
  • Många pratar om den digitala revolutionen där automatisering och effektivisering genom digitala lösningar skapar en högre tröskel in till arbetsmarknaden. Kommer det att finnas jobb till alla inom framtidens arbetsmarknad?
  • En bra utbildning är oftast nyckeln till anställning. Snart kommer hundratals gymnasieelever att ta studenten. Vad är ditt råd till dem när det gäller deras framtid?

För kommentar: Andreas Mångs, analytiker Arbetsförmedlingen, 010-488 31 94 
Jens Sandahl, Analytiker och länsutredare, Arbetsförmedlingen, 010-486 92 70

Presskontakt: Maja Rudhe, Regional press- och informationsansvarig, 010-48616 92

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se