Visma Spcs bidrar till att höja arbetsförmedlarnas kunskap om IT-branschen

Arbetsförmedlare i Kalmar och Kronobergs län har med stöd av regionens IT-företag stärkt sin IT-kompetens.

Ett av de företag som medverkat vid utbildningstillfällena är Visma Spcs, där utvecklingschef Sanna Lindkvist ser positivt på samarbetet, som bland annat syftat till att reda ut vilka olika yrkesroller det finns och vad arbetsgivarna efterfrågar.

Peter Härder, team manager produktutveckling, och Sanna Lindkvist, utvecklingschef, på Visma Spcs, ser hoppfullt på IEC-nätverkets samarbete med Arbetsförmedlingen. De har själva bidragit till att höja arbetsförmedlares och företagsrådgivares IT-kompetens under de utbildningsinsatser som genomförts.

Med runt 400 anställda på huvudkontoret i Växjö är Visma Spcs en av Linnéregionens mest tongivande IT-företag. De ser samarbetet med Linnéuniversitetet och IEC-nätverket som viktigt för att driva på utbildningssatsningar och locka IT-kompetens till regionen.

– Det är jättesvårt att hitta kompetens, framföra allt när det gäller utvecklare inom computer science, och det är stor konkurrens om de som utbildas på Linnéuniversitetet. Vi behöver förstärka med ett tiotal systemutvecklare med webbinriktning varje år, så därför ser vi nu hoppfullt på IEC-nätverkets samarbete med Arbetsförmedlingen och hoppas bland annat få hjälp att connecta med nyanlända, säger Sanna Lindkvist, utvecklingschef.

Halvdagars utbildningstillfällen

Peter Härder, team manager, som är uppkopplad via Google Hangouts, nickar instämmande.

– Det känns som att Arbetsförmedlingen tar ett stort ansvar för att hjälpa arbetsgivare med rekryteringen nuförtiden. Platsbanken har dessutom hög trovärdighet och är top of mind. Därför känns det intressant om vi kan utöka samarbetet, säger han.

För att Arbetsförmedlingen ska kunna bidra till att matcha rätt krävs att arbetsförmedlare och den nya yrkesrollen företagsrådgivare har rätt kompetens om branschens behov. Därför har IEC-nätverket det gångna året anordnat halvdagars utbildningstillfällen för personal på Arbetsförmedlingen i Kalmar och Kronobergs län, där regionens IT-företag stått för kunskapsförmedlingen.

– Vi är ett av de företag som medverkat. Det handlar bland annat om att förmedla vilka yrkesroller vi letar efter och vilken kompetens vi söker. Det kan också handla om att kolla upp om en kandidat har erfarenhet av att skriva koder och hur aktiv de är på exempelvis LinkedIn och open source-communities som Github, säger Sanna Lindkvist.

”Jag vill jobba med IT” räcker inte

Vid utbildningstillfällena, som samlat runt 50-60 deltagare från Arbetsförmedlingen varje gång, har de olika roller som kan ingå i ett utvecklingsteam beskrivits. Exempelvis produktägare, utvecklare, UX-designer och specialistroller inom bland annat security och infrastruktur. Dessutom har kompetenser på väg att dö ut beskrivits, såsom traditionella projektledarroller, som ersatts av self management teams, och testare, ett område som i stort sett helt automatiserats.

– Det räcker inte med att en kandidat säger ”jag vill jobba med IT” till sin arbetsförmedlare. Vad är IT? Det är det vi vill förmedla, liksom att trösklarna i branschen har höjts så att det i stort sett inte längre finns några enkla jobb, säger Peter Härder.

Reaktionerna på utbildningsträffarna har varit väldigt positiva från alla parter, konstaterar Sanna Lindkvist. Hon tycker också att det är bra att Arbetsförmedlingen nu har utsett lokala kontaktpersoner för IT-branschen.

– En positiv effekt av utbildningarna är att vi redan fått bättre relationer med Arbetsförmedlingen. Själv har jag exempelvis fått två samtal från arbetsförmedlare som satt med CV:n framför sig och ville stämma av dem med mig, säger Peter Härder.

 

Visma Spcs huvudkontor i Växjö rymmer cirka 400 medarbetare och är därmed kommunens största IT-arbetsgivare. Behovet av nyrekrytering är kontinuerligt stort och därför ser företaget positivt på att få hjälp från Arbetsförmedlingen.

Om IEC

IEC (Information Engineering Center) startades 2011 som ett EU-projekt för att etablera samverkan mellan IT-sektorn i Linnéregionen (Kalmar och Kronobergs län) och IT-forskningen vid Linnéuniversitetet.

Finansiering kommer från Tillväxtverket, Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Växjö och Kalmar kommun. Visionen är att göra Linnéregionen till norra Europas mest attraktiva IT-region.

Läs mer på IEC:s webbplats: http://iec2020.se/.

Arbetsförmedlingens lokala kontaktpersoner för IT-branschen

Kalmar län: Petronella Carlevad, 010-488 77 05, petronella.carlevad@arbetsformedlingen.se.

Kronobergs län: Anna Dahl, 010-488 18 48, anna.x.dahl@arbetsformedlingen.se samt David Shahrestani, 010-488 10 82, david.shahrestani@arbetsformedlingen.se.

För hjälp med rekrytering i Europa, via EURES (European Employment Services): Elena Tornberg, 010-486 15 10, elena.tornberg@arbetsformedlingen.se.

 

Text och bild: Jonas Hansson

Läs också: Linnéregionens IT-företag samarbetar med Arbetsförmedlingen för att hitta kompetensen.

 

För mer information:

Diana Unander Nordle, projekt- och forskningskoordinator IEC, 0730 - 57 70 64

Ola Lindblom, branschstrateg Arbetsförmedlingen Småland Blekinge, 010 - 486 65 15

Presskontakt:

Petter Hammarbäck, kommunikatör IEC, 070 - 675 21 57

Jonas Hansson, regionkommunikatör Arbetsförmedlingen, 010 - 488 42 92

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

En positiv effekt av utbildningarna är att vi redan fått bättre relationer med Arbetsförmedlingen.
Peter Härder, team manager Visma Spsc