Arbetsförmedlingen Kultur Media i konstsamarbete med Länsstyrelsen Gävleborgs län

Torsdagen den 6 oktober arrangerar Länsstyrelsen Gävleborg och Arbetsförmedlingen Kultur Media en portfoliovisning i konstens tecken. Specialinbjudna gäster från näringslivet och offentlig förvaltning i länet ges möjlighet att bekanta sig närmare med ett urval av länets konstnärer och deras verk. Initiativet är ett led i att öka sysselsättningen för konstutövarna i Gävleborgs län.

Landshövding Per Bill bjuder in till Gävle slott och arrangemanget genomförs som en portfoliovisning där varje konstnär på några minuter presenterar sig och sina verk inför de inbjudna potentiella uppdragsgivarna. Fokus ligger på konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Det är första gången Länsstyrelsen Gävleborg och Arbetsförmedlingen Kultur Media på detta sätt sammanför konstnärer och potentiella uppdragsgivare. 

– Det vi hoppas med arrangemanget är att konstnärer och möjliga uppdragsgivare ska finna varandra och kunna mötas i framtida samarbeten, säger Philippa Wallér som är nationell branschstrateg på Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Ett tjugotal konstnärer från länet har bjudits in till Gävle slott, liksom konstintresserade företrädare för kommuner, myndigheter och inte minst från näringslivet.

Landshövding Per Bill ser samarbetet som en möjlighet för intressenter att få en djupare inblick i Gävleborgs konstnärskap och förhoppningsvis bidra till fler arbetstillfällen.

Konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer ska ses som ett led i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

– Vi ser konsten och kulturen som en viktig del av utvecklingen av Gävleborgs län, säger landshövding Per Bill.

– Genom samarbetet med länsstyrelsen skapar vi en neutral mötesplats där vi kan lyfta de otroligt bra kompetenser som finns i länet. Det är en fin möjlighet för konstnärer och uppdragsgivare att bekanta sig närmare med varandra och ”göra affärer”, säger Philippa Wallér.

Liknande träffar har tidigare genomförts med framgång i övriga delar av landet, senast i Norrbottens län.

Media är välkomna att träffa samtliga medverkande klockan 12.30!

Dag: torsdag 6 oktober
Tid: 13.15-17.30

Plats: Gävle slott, Timmermansgatan 1, Gävle
För kommentarer och mer information:
Per Bill, landshövding, sekreterare Irene Lundvik 010-225 13 21
Philippa Wallér, Arbetsförmedlingen Kultur Media, 010-487 35 89
Presskontakt: Eva Malmborg, Länsstyrelsen Gävleborg, 010-225 12 78
Lotta Edman, Arbetsförmedlingen, 010-488 54 21 

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera