En kväll om filmproduktion i Göteborg

Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst i samarbete med Gothenburg Film Studios och Kultur och Näringsliv ger en inspirerande kväll med tema film.

Mötesplats kommer den 29 augusti att handla om filmproduktion i Göteborg. Till arangemanget inbjuds kulturarbetare för att att knyta kontakter och få idéer. Under kvällen får de lyssna till inspirerande talare som berättar om sina arbeten i filmens värld.

Medverkande:
Paul Blomgren, Gothenburg Film Studios
Henrik Ohlin, CloudBerry Sound
Anders Muammar, Gothenburg Prop Makers

Datum:Måndag 29 augusti
Tid:17.30-19.30. Registrering från 17.00
Plats: Studio 3, Gothenburg Film Studios, Polstjärnegatan 10 (Lindholmen)

Media hälsas välkomna att besöka arrangemanget.

Fakta Mötesplats Göteborg
Mötesplats Göteborg är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst och Kultur och Näringsliv som finansieras av Västra Götalands-regionen. Mötesplats Göteborg arrangerar mötestillfällen för utbyte av kontakter och idéer inom kulturområdet. Personer och företag som arbetar affärsmässigt med kultur inbjuds för att visa på att kultur, förutom att inspirera, stimulera och engagera också genererar affärer och tillväxt. Mötesplats ger konkreta exempel på där nätverk och konstverk kombinerats och fått verksamheten att både fungera och bli lönsam.

För information:  Annah Sundén, arbetsförmedlare,  010-486 06 93
Presskontakt:  Peter Nilsson,  informatör,  010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar