11 000 nya jobb hittills i år och allt färre arbetslösa

Arbetsförmedlingarna i Norrbotten fick ta emot nästan 15 procent
fler nya lediga platser i juli i år jämfört med samma tid förra året.
Hittills i år har  länets arbetsgivare gemensamt lämnat in 11 000 nya lediga jobb till  arbetsförmedlingarna. Det var drygt 3 200 fler jobb än motsvarande sjumånadersperiod 2010.  
Under juli fick nära 1 300 personer norrbottningar arbete och 1 000 färre var nyanmälda arbetslösa fram till och med juli jämfört med samma tidsperiod i fjol. Antalet varslade personer fortsatte minska liksom den totala arbetslösheten. Kiruna och Gällivare hade länets lägsta arbetslöshet som också var lägre än riksgenomsnittet.

”Stabil arbetsmarknad”
– Att uppgången av nyanmälda lediga platser fortsätter även under sommarmånaderna visar att arbetsmarknaden i länet är stabil. Att samtidigt arbetslösheten minskat med mer 1 000 personer vid en jämförelse mellan julimånaderna i fjol och i år är självfallet bra, men ännu bättre är att arbetslösheten minskat med hela 3 300 personer sedan årets början och att den tendensen håller i sig, förklarar Göran Nilsson, marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen i Norrbotten och Västerbotten.

Fler nya jobb
Under juli 2011 nyanmäldes 649 nya platser till arbetsförmedlingarna i länet. Det var 83 fler än i juli 2010. Under årets första sju månader har arbetsförmedlingarna i länet fått in över 11 000 nya jobb, vilket är en kraftig uppgång med 3 200 platser jämfört med samma period året innan.
1 288 personer som var inskrivna vid arbetsförmedlingarna i länet gick till någon form av arbete under juli 2011. Det var något fler kvinnor än män som fick arbete under månaden.

Varsel och nya arbetslösa minskade
I juli varslades 43 personer om uppsägning. Motsvarande siffra vid samma månad i fjol var 78 personer. Hittills under året har sammanlagt 314 personer varslats om uppsägning till länets arbetsförmedlingar, det är 412 färre än vid motsvarande period i fjol. Samtidigt har drygt 5 600 personer registrerats som nya arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar vilket var 1 000 färre jämfört med samma period 2010.

Lägre arbetslöshet i länet
Antalet inskrivna arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av juli 2011 till 10 510 personer eller 6,7 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år. Minskningen från samma tid i fjol var 1 500 personer. Sedan januari månad har antalet personer utan arbete minskat med drygt 3 300 personer. Antalet personer utan arbete i juli 2011 minskade i samtliga kommuner förutom i Gällivare som hade något fler än i juli 2010. Lägsta andelen utan arbete fanns i Kiruna med 3,8 procent följt av Gällivare med 5,4 procent, medan riksnivån låg på 6,1 procent.

Samverkan för fler i arbete
– Trots den nypåkomna omfattande oron på världens börser, med påföljande konjunktursvängningar, så påverkas de norrbottniska basnäringarna endast marginellt av den pågående berg-och-dalbanan på världsmarknaderna.

Vårt näraliggande bekymmer är att tillgodose det egna näringslivets ökade efterfrågan på rätt kompetens och arbetskraft, i synnerhet när generationsskiften samtidigt skapar luckor i produktionsleden.
Vi måste även se till att vissa grupper med svag ställning på arbetsmarknaden får chans till arbete. Det kan bara ske genom att alla goda krafter i samhället samverkar bättre än hittills, säger Göran Nilsson.  

Kommentarer:
Göran Nilsson 
Marknadschef för Arbetsförmedlingen Norra Norrland
Tfn 010-486 74 96,
mobil 070-543 95 06

Ytterligare information:
Timo Mulk-Pesonen, Utredare/analytiker
Tfn 010-486 73 86

Presskontakt:
Lars Pousette, Informationsansvarig
Tfn 010-486 87 45
mobil 070-583 42 37

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se