Antalet arbetslösa fortsätter att minska

Antalet arbetslösa i Norrbotten fortsätter att minska. En starkare konjunktur gör att trenden med sjunkande arbetslöshet fortsätter. I oktober var 8 400 personer inskrivna som arbetslösa i Norrbotten, det var en minskning med 140 jämfört med för ett år sedan.

I oktober var den relativa arbetslösheten i Norrbotten 6,7 procent (i riket 7,4 procent). Det var en minskning med 0,1 procentenheter för båda Norrbotten och riket. Högst arbetslöshet hade Haparanda med 11,9 procent och lägst Kiruna med 4,8 procent.

– Det är bland ungdomarna som den stora arbetslöshetsminskningen sker, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå Boden. I oktober var 1 630 ungdomar utan jobb, det var en minskning med 185 jämfört med i fjol. Det är ett tecken på en stark konjunktur då de inte kommer till oss utan går direkt till en arbetsgivare och får jobb.

Tecken på uppgivenhet

Länets lägsta andel arbetslösa ungdomar finns i Gällivare med 6,3 procent och den högsta i Övertorneå med 21,3 procent. Antalet arbetslösa ungdomar med gymnasial och eftergymnasial utbildning har minskat kraftigt sedan i fjol, medan de ungdomar som saknar gymnasial utbildning fortsätter att öka.

I oktober anmälde sig omkring 810 nya personer som arbetslösa, vilket är ett tjugotal färre jämfört med i fjol. Antalet nyinskrivna i etableringsuppdraget har också minskat kraftigt, från omkring 115 i oktober i fjol till 60 i år.

Antalet lediga platser uppgick i oktober till 1 550 jämfört med 1 865 i oktober i fjol. Hittills i år har det inkommit cirka 21 650 lediga platser, cirka 1 775 färre än i fjol.

– Antalet lediga platser har minskat med närmare 8 procent under året och det kan vara ett tecken på en uppgivenhet hos arbetsgivarna att finna den kompetens de efterfrågar, säger Daniel Nilsson.

Allt färre utan arbete i mer än tolv månader

Antalet arbetslösa som varit utan arbete i mer än 12 månader fortsätter också att minska. I oktober hade 810 varit utan arbete i mer än 12 månader, en minskning med ett femtontal jämfört med oktober i fjol.

Bland ungdomarna har antalet minskat rejält, från omkring 390 i oktober i fjol till omkring 290 i oktober i år. 

 

Kort om oktober månad 2017, Norrbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.)

  • 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 8 403 personer (8 541) varav 1 136 inom etablering (1 022)
  • 10,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,4)* Sammanlagt 1 627 personer (1 813) varav 237 inom etablering (216)
  • 4 161 personer var öppet arbetslösa (4 244) varav 589 inom etablering (615)
  • 4 242 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 297) varav 547 inom etablering (407)
  • 813 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (833) varav 61 inom etablering (114)
  • 1 149 personer fick arbete (1 246) varav 42 inom etablering (43)
  • 23 personer varslades om uppsägning (83)

                  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 14 december 2017

För kommentarer: Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden, 010-486 75 55
För information: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86
Presskontakt: Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se