Arbetsförmedlingen i Luleå ökar öppethållandet

Arbetsförmedlingen förlänger öppettiderna på en rad större orter i landet.
I Norrbottens län har Arbetsförmedlingen i Luleå från och med 1 september öppet till klockan 18.

Längre öppet i Luleå
Med generösare öppettider så ökar vi möjligheterna att besöka oss och använda sig av våra tjänster, säger Robert Bernhardsson, chef för Arbetsförmedlingen i Luleå. Vi ökar faktiskt öppethållandet med drygt 30 procent och gör Arbetsförmedlingen mera tillgänglig för både arbetssökande och arbetsgivare. Alla som söker arbete är ju inte helt arbetslösa och kan ha svårt att hinna besöka förmedlingen på de vanliga tiderna. Nu får de större möjligheter, vilket också gynnar arbetsgivare som vill anordna rekryteringsträffar senare på dagen och därigenom nå fler och andra arbetssökande.

Arbetsförmedling även på helgerna
I Norrbottens län är det i nuläget bara Arbetsförmedlingen i Luleå som förlänger sitt öppethållande från klockan 16 och har därmed öppet för personliga besök mellan 10 och 18. De som vill använda sig av Arbetsförmedlingens tjänster har även möjlighet att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen via telefon och få tala med arbetsförmedlare ända till klockan 22 på vardagar och mellan 10 och 16 under helgerna genom att ringa Arbetsförmedlingen på telefon 0771-416 416.

Rekryteringsträffar i Luleå
Den 1 september klockan 10 har företagen StudentConsulting och Competenzer rekryteringsträffar på Arbetsförmedlingen i Luleå och den 2 september är Försvarsmaktens CRS Eagle där för att rekrytera nya medarbetare till luftbevakning, flygstridsledning och sambandstjänst. Den 1 september ges också utförlig information på Arbetsförmedlingen om att arbeta i Norge.

Ökad tillgänglighet
─ Arbetsförmedlingen är den ledande aktören på arbetsmarknaden och vi ser det här som ett led i att stärka vår position och göra myndigheten mera tillgänglig för alla som vill använda våra tjänster, menar Majvor Johansson, chef för Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsområde Luleå-Piteå-Boden-Älvsbyn. Nu kan man komma i kontakt med oss på Arbetsförmedlingen under längre tid på dagarna och vi har dessutom service via telefon på kvällar och helger samtidigt som vår webbplats erbjuder allt fler värdefulla tjänster för alla medborgare. 

Majvor Johansson
Arbetsmarknadsområdeschef för
Luleå-Piteå-Boden-Älvsbyn
Tfn: 010 486 50 54

Robert Bernhardsson
Arbetsförmedlingschef i Luleå
Tfn: 010 486 13 31

Kjell Ljung
Presskontakt
Tfn: 010 486 66 11,
mobil 070 648 20 78

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera