Arbetslösheten fortsätter att minska i länet

Arbetslösheten fortsätter att minska i Norrbotten. I slutet av februari var drygt 9 360 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsför-medlingen i Norrbotten. Det är närmare 360 färre än i februari i fjol.

Arbetslöshetsnivån i länet har sjunkit med 0,3 procentenheter till 7,4 procent jämfört med samma tid för ett år sedan. I riket är arbetslösheten 7,8 procent. Den högsta arbetslösheten i Norrbotten finns i Haparanda med 15,4 procent och den lägsta i Arjeplog med 2,8 procent. Av de inskrivna arbetslösa var drygt 3 800 kvinnor, 3 950 i februari i fjol, och 5 560 män, 5 770 i fjol.

– Nedgången är tydlig bland de inrikes födda, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden. Där ligger arbetslösheten på 5,5 procent i dag. Bland de utrikes födda är arbetslösheten däremot 22,8 procent, och det är en liten ökning jämfört med i fjol. Men glädjande är att antalet arbetslösa ungdomar fortsätter att minska kraftigt.

I slutet av februari var drygt 1 900 ungdomar i åldersgruppen 18-24 år inskrivna som arbetslösa, vilket är 515 färre än samma tid i fjol. I Norrbotten är 12,1 procent av ungdomarna inskrivna som arbetslösa, i riket är den siffran 11,2 procent. Flest arbetslösa ungdomar finns i Haparanda med 26,5 procent. Den lägsta i Arjeplog med 3,3 procent.

Allt större brist på arbetskraft

Antalet lediga jobb som anmälts till Arbetsförmedlingen i Norrbotten var i februari i år 2 400, en minskning med 300 jämfört med samma tid i fjol. Av dessa var ungefär 700 platser sommarvikariat. Under perioden december till februari har dock antalet sommarvikariat ökat från 2 960 till cirka 3 370, det jämfört med samma tid i fjol.

– De flesta lediga platserna brukar vara inom vård och omsorg men nu ser vi att den  största ökningen av lediga platser skett inom finansiella verksamheter och företagstjänster, säger Daniel Nilsson. Det är ännu ett tecken på den allt större bristen på arbetskraft och kompetens i Norrbotten.

Allt fler blir varslade

Antalet varsel om uppsägning har ökat kraftigt. Under februari varslades 280 personer om uppsägning i Norrbotten, jämfört med 95 i februari för ett år sedan. Under årets två första månader har det anmälts 375 varsel om uppsägning till Arbetsförmedlingen, jämfört med 155 vid samma tid i fjol. 

Kort om februari månad 2017, Norrbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2016.)

 

  • 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7).* Sammanlagt 9 363 personer (9 719) varav 1 200 inom etablering (851)
  • 12,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,7)* Sammanlagt 1 906 personer (2 421) varav 241 inom etablering (173)
  • 4 617 personer var öppet arbetslösa (4 653) varav 709 inom etablering (461)
  • 4 746 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 066) varav 491 inom etablering (390)
  • 662 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (636) varav 99 inom etablering (80)
  • 1 039 personer fick arbete (1 214) varav 37 inom etablering (23)
  • 278 personer varslades om uppsägning (94)

                  * Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

 

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd . Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa . Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

 

Mars månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 10 april 2017

För kommentarer:  Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden, 010-486 75 55

För information:   Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86

Presskontakt:  Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se