Färre arbetslösa på tudelad arbetsmarknad


Antalet arbetslösa i Norrbotten fortsätter att minska. I mars var 9 270 personer i åldern 16-64 år inskrivna som arbetslösa, det är en minskning med 280 jämfört med mars i fjol.

Arbetslösheten i Norrbotten låg i mars på 7,4 procent. Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med mars månad för ett år sedan. Arbetslösheten i riket ligger på 7,7 procent i mars i år jämfört med 7,6 procent för ett år sedan.

Minskningen av arbetslösheten är tydlig bland de inrikesfödda. Där har antalet utan arbete minskat med 560 personer. Bland de utrikesfödda har arbetslösheten ökat med 280 personer.

Allt färre arbetslösa ungdomar

– Det visar tydligt att vi har en tudelad arbetsmarknad, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden. Men det finns en positiv trend också i den gruppen. Det är ungefär 70 fler av de utrikesfödda som fått jobb under det första kvartalet i år jämfört med samma tid i fjol. Det visar att det finns allt större behov av deras kompetens och också på bristen på arbetskraft i Norrbotten.

Antalet arbetslösa ungdomar fortsätter att minska. I slutet av mars var drygt 1 830 ungdomar inskrivna som arbetslösa, en minskning med hela 480 personer jämfört med för ett år sedan.

Det är nästan dubbelt så många unga män som unga kvinnor som är arbetslösa, 1 201 män och 633 kvinnor. Ungdomsarbetslösheten i Norrbotten ligger nu på 11,7 procent jämfört med riket i övrigt på 10,7 procent.

Rekordmånga lediga platser

– En stor del av minskningen har skett bland de ungdomar som gått ut gymnasiet. Arbetslösheten ligger relativt oförändrad bland de som inte har gått ut gymnasiet, säger Daniel Nilsson. Så utbildning lönar sig, de flesta arbetsgivare kräver att du ska ha minst en gymnasieutbildning.

Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar under mars i år var drygt 2 900 platser. Under det första kvartalet i år har det annonserats ut drygt 9 100 lediga platser, vilket var omkring 1 000 fler lediga platser jämfört med första kvartalet i fjol. Det är hela 2 000 platser fler sedan den senaste toppnoteringen under det första kvartalet 2012.

Länets lägsta arbetslöshet finns i Arjeplog med 4 procent. Den högsta finns i Haparanda med 14,9 procent.

Kort om mars månad 2017, Norrbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2016.)

  • 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 9 267 personer (9 544) varav 1 188 inom etablering (885) 
  • 11,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,2)* Sammanlagt 1 834 personer (2 317) varav 248 inom etablering (182)
  • 4 475 personer var öppet arbetslösa (4 505) varav 688 inom etablering (518) 
  • 4 792 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 039) varav 500 inom etablering (367) 
  • 595 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (576) varav 82 inom etablering (59) 
  • 1 136 personer fick arbete (1 213) varav 41 inom etablering (18) 
  • 134 personer varslades om uppsägning (134) 

                  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.


Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

Statistik BD mars 2017Statistik BD mars 2017April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 10 maj 2017


För kommentarer:  Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden, 010-486 75 55

För information:  Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86

Presskontakt:  Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Det visar tydligt att vi har en tudelad arbetsmarknad...
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden