Fler jobb och färre utan jobb

Antalet lediga jobb som inrapporterades till arbetsförmedlingarna i länet ökade med 30 procent och 1 676 personer som var inskrivna på arbetsförmedlingarna gick ut i arbete under januari 2013. Antalet personer utan arbete minskade med drygt 800 personer samtidigt som antalet varslade om uppsägning ökade från 64 till 129 personer.

Dags att söka sommarjobb
Under januari 2013 nyanmäldes 2 770 nya platser till arbetsförmedlingarna i länet. Det var 632 fler än januari 2012. Närmare hälften av de inkomna platserna var sommarvikariat och visar att arbetsgivarna är tidigt ute för att lösa frågan om semesterersättare. Merparten av inkomna sommarvikariat återfinns inom gruvindustri, vård och äldreomsorg. Under de närmaste månaderna arrangerar Arbetsförmedlingen sommarjobbsmässor på ett flertal orter i länet. I Luleå genomförs sommarjobbens dag den 19 februari på COOP Arena, i Kalix den 21 februari och i Överkalix redan den 14 februari. Piteå kommer att ha sin sommarjobbsmässa i mitten mars. Arbetsförmedlingen arrangerar under våren även mässor för personer som vill söka sommarjobb eller andra jobb i utlandet.

Gynnsam januariarbetsmarknad
– Arbetslösheten fortsatte ner i Norrbottens län under januari, även bland ungdomarna. Fler gick ut i arbete och färre arbetslösa anmälde sig på arbetsförmedlingarna än för ett år sedan. Den öppna arbetslösheten bland ungdomar är nu klart lägre i länet än i riket. Däremot har vi fler unga i olika programinsatser än riksgenomsnittet. Jobben som anmäldes till arbetsförmedlingarna var också fler. Den gynnsamma utvecklingen verkar hålla i sig, även om vi har fler varslade om uppsägning under januari säger Göran Nilsson, chef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland.

Fler till arbete
Under januari gick 1 676 personer i länet som Arbetsförmedlingen haft kontakt med ut i någon form av arbete. Det var närmare 100 fler än i januari 2012. Av dem som fick arbete under januari var 401 ungdomar (371 i januari 2012), 254 utrikesfödda (215) och 234 personer med funktionsnedsätt­ning som medför nedsatt arbetsförmåga (208).

Ökat antal varslade om uppsägning
Under januari varslades 129 personer i Norrbotten om uppsägning. Det var 64 fler än under samma månad 2012.

Färre arbetslösa kvinnor
I slutet av januari var 5 134 kvinnor och 6 757 män arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Jämfört med januari 2012 var det en minskning för kvinnornas del med 773 personer och för männens del en minskning med 52 personer. Av länets kommuner ökade antalet personer utan arbete i Boden (+115), Arjeplog (+17) och Överkalix (+10), medan de minskade i övriga. I Luleå minskade antalet med 397 personer, vilket var mest i länet.

Högre ungdomsarbetslöshet men inte i länet
Antalet ungdomar i länet utan arbete uppgick i januari till 3 330 personer eller 20,0 procent av den registerbaserade arbetskraften mellan 18 och 24 år (i riket 18,2 procent). Antalet unga i länet som var utan arbete minskade med 340 personer medan riksnivån ökade med 4 583 personer.

Boden och Arjeplog hade ett högre antal ungdomar utan arbete i januari 2013 än i januari 2012. Länets lägsta andel ungdomar utan arbete fanns i Kiruna med 9,5 procent och den högsta i Haparanda med 31,2 procent. Ungdomar som varit utan arbete i mer än 24 månader minskade från 224 personer i januari 2012 till 157 i januari 2013.

Av de ungdomar som var utan arbete var 1 049 öppet arbetslösa. Därmed minskade länssiffran till 6,3 procent, som kan jämföras med rikets 7,1 procent.

------------------------------------------------------------------------

Kort om januari 2013
Siffror inom parentes är motsvarande nivå för ett år sedan.

1 676 personer fick arbete (1 584)

2 770 lediga jobb anmäldes (2 138)

11 891 personer, 16 - 64 år, var inskrivna och utan arbete (12 716)

3 330 ungdomar, 18 - 24 år, var inskrivna och utan arbete (3 670)

1 026 anmälde sig som arbetslösa (1 092)

129 varslades om uppsägning (65)

9,5 procent 16 – 64 år var arbetslösa (10,2)

20,0 procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa (22,8)

------------------------------------------------------------------

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart. Däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa - alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner.
Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

--------------------------------------------------------------------

Kommentarer:
Göran Nilsson 
Marknadschef för Arbetsförmedlingen Norra Norrland
Tfn 010-486 74 96,
Mobil 070-543 95 06

Ytterligare information:
Timo Mulk-Pesonen, Analytiker
Tfn 010-486 73 86

Presskontakt:
Kjell Ljung, Press- och informationsansvarig
Tfn 010-486 66 11
Mobil 070-648 20 78

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se