Fler lediga jobb och lägre arbetslöshet men ökat antal varslade

Under mars anmäldes fler lediga jobb till arbetsförmedlingarna i Norrbottens län. Färre  inskrivna gick ut i arbete och antalet personer som varslades om uppsägning ökade. Trots detta minskade antalet personer utan arbete, visar Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Fler jobb
Under mars 2012 nyanmäldes 2 486 nya platser till arbetsförmedlingarna i Norrbottens län, 22 procent fler än i mars 2011. Under årets första kvartal har 7 100 lediga platser inkommit till arbetsförmedlingarna i länet, drygt 1 000 fler än under samma tid 2011.

– Jobben fortsätter att strömma in till arbetsförmedlingarna och arbetslösheten minskar. På minussidan ser vi tyvärr fler varslade om uppsägning och att färre av våra arbetssökande har gått ut i arbete. Positivt är att vi nu har ett minskande antal deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas. Vi har också fler i arbetsmarknadsutbildning, konstaterar Göran Nilsson, marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen i Norrbotten och Västerbotten.

Färre till arbete
1 408 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till någon form av arbete under mars 2012. Det var 305 färre än i mars 2011. Av dem som fick arbete under månaden var 378 ungdomar, 211 utrikesfödda och 188 hade ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

Ökat antal varslade
Hittills under året har 294 personer i Norrbotten varslats om uppsägning medan det under samma tid för ett år sedan stannade vid 100 personer.

Lägre arbetslöshet
Antalet inskrivna arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av mars till 12 338 personer i länet eller 9,8 procent (riket 8,5 procent) av den registerbase­rade arbetskraften mellan 16 och 64 år. I antal var det 684 färre än för ett år sedan. Minskningar skedde både bland öppet arbetslösa och bland deltagarna i program med aktivitetsstöd. Däremot ökade antalet personer i arbetsmarknadsutbildning.

Bästa läget i Kiruna och Arjeplog
Lägsta andelen utan arbete hade Kiruna med 5,0 procent följt av Arjeplog med 5,3 procent. Länets högsta totala arbetslöshet fanns i Haparanda med 15,8 procent följt av Kalix med 12,8 procent.

Närmare 2 200 personer i gruppen inskrivna arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd hade i slutet av mars varit utan arbete i mer än 24 månader, vilket var 90 personer färre än för ett år sedan.

Antalet ungdomar utan arbete uppgick i mars till 3 501 personer eller 21,4 procent (riket 17,2 procent) av den registerbaserade arbetskraften mellan 18 och 24 år. Samt­liga kommuner förutom Gällivare och Jokkmokk hade en lägre ungdomsarbetslöshet än för ett år sedan. Lägsta andelen ungdomar utan arbete fanns i Arjeplog och Kiruna med 8,4 respektive 9,2 procent, medan Haparanda och Kalix hade den högsta andelen med 28,8 respektive 28,2 procent.

– Ungdomar med bristfällig skolutbildning har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden och det resulterar i långa arbetslöshetstider. Vi försöker stimulera dem till att återuppta studier för att på så sätt skaffa sig en bra försäkring mot ny arbetslöshet, men där har vi en hel del att göra innan vi är nöjda, säger Göran Nilsson.

Arbete med stöd
Vid månadsskiftet mars/april hade 3 113 personer i länet någon form av arbete med stöd, en ökning med 171 personer sedan samma tid året innan. Och i nystartsjobb fanns 1 569 personer, ett sjuttiotal färre är för ett år sedan.

Fakta om statistiken
Andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhållande till befolkningen mellan 16 och 64 år. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. Definitionen av öppet arbetslösa är arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
I statistiken redovisas nu också antalet personer med långa tider utan arbete, arbetssökande som varit utan arbete i mer än 6, 12 respektive 24 månader.

Mer information om statistiken: http://www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik

Kommentarer:
Göran Nilsson 
Marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen Norra Norrland
Tfn 010-486 74 96,
Mobil 070-543 95 06

Ytterligare information:
Timo Mulk-Pesonen, Analytiker
Tfn 010-486 73 86

Presskontakt:
Kjell Ljung, Press- och informationsansvarig
Tfn 010-486 66 11
Mobil 070-648 20 78

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se