Här finns jobben i Norrbotten efter högskolan

En högskoleutbildning ökar chansen till jobb. Allra hetast på arbetsmarknaden i Norrbotten framöver är ingenjörer, lärare och olika vårdyrken

Den 18 april är sista ansökningsdagen till höstens utbildningar på högskolor och universitet. En högskoleutbildning är i allmänhet en bra investering för den som vill ha goda möjligheter till jobb efter examen, visar Arbetsförmedlingens prognoser.

Visar chanserna till ett jobb

– Våra långsiktiga prognoser visar att chanserna att få ett jobb är goda inom många olika yrken och efter många olika utbildningar på högskolor eller universitet, säger Timo Mulk-Pesonen, länets arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

På listan över yrken på högskolenivå där man har bäst chans till jobb på fem och tio års sikt finns till exempel olika läraryrken, IT-yrken, vårdyrken och ingenjörsyrken.

Bra titta på våra prognoser

– Det är bra att titta på våra prognoser som visar var jobben finns på lite längre sikt, så att man vet vad som väntar innan man gör sitt val. I Norrbottens län har de som de senaste åren utbildat sig inom exempelvis hälso- och sjukvård, pedagogisk- och social verksamhet eller någon form av teknisk utbildning haft mycket goda jobbmöjligheter.

De goda jobbmöjligheterna för yrken inom dessa områden och en rad andra högskole- och universitetsyrken bedöms fortsätta som en effekt av den generationsväxling som länet befinner sig i, säger Timo Mulk-Pesonen.

Yrken på högskolenivå där det är lättast
att få jobb 
om 5 och 10 år 

 • Förskollärare och fritidspedagoger
 • Gymnasielärare
 • Ingenjörsyrken
 • IT-yrken
 • Läkare
 • Lärare i grundskolan
 • Sjuksköterskor
 • Specialpedagoger
 • Tandläkare

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Tips inför högskolevalet:

 • Ladda ner Yrkesguiden, Arbetsförmedlingens app med information om yrken och dess framtidsutsikter
 • Titta på Arbetsförmedlingens senaste webbseminarium inför högskolevalet https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid.html
 • Arbetsförmedlingens jobbpodd har också flera avsnitt kring yrkesval
  https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid.html

För information:  Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86

Presskontakt:  Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar