Månadsstatistik för Norrbottens län

I dag publiceras månadsstatistiken för Norrbottens län i maj.

Här hittar du en kort sammanfattning av uppgifter om vad som händer på arbetsmarknaden i länet.

Vill du veta mer kontakta Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden, 010-486 75 55, eller Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86.

Kort om maj månad 2017, Norrbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2016.)

  • 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 8 268 personer (8 473) varav 1 120 inom etablering (926)
  • 9,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,5)* Sammanlagt 1 480 personer (1 834) varav 229 inom etablering (179)
  • 3 866 personer var öppet arbetslösa (3 843) varav 652 inom etablering (537)
  • 4 402 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 628) varav 468 inom etablering (389)
  • 540 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (577) varav 69 inom etablering (80)
  • 1 912 personer fick arbete (2 005) varav 77 inom etablering (49)
  • 72 personer varslades om uppsägning (156)

                  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

Maj månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 14 augusti 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se