Månadsstatistiken för Norrbottens län för april 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april 2018 i korthet för Norrbottens län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om april 2018, Norrbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017)

 

  • 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa 16-64 år (7,2).* Sammanlagt 8 447 personer (9 069) varav 974 inom etablering (1 175)
  • 9,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,1)* Sammanlagt 1 534 personer (1 736) varav 193 inom etablering (239)
  • 4 131 personer var öppet arbetslösa (4 316)
  • 4 316 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 606) varav 663 inom etablering (500)
  • 601 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (546)
  • 1 122 personer fick arbete (1 192) varav 39 inom etablering (46)
  • 244 personer varslades om uppsägning (213)

                  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för april publiceras den 14 maj 2018

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information; kontakta Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 73 86.

Presskontakt: Peter Lundberg, kommunikatör, telefon 010-488 55 78

För mer information; kontakta Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 73 86.

Presskontakt: Peter Lundberg, kommunikatör, telefon 010-488 55 78

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se