Månadsstatistiken för Norrbottens län för januari månad 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Norrbottens län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Luleå 12 februari 2018

 

Kort om januari 2018, Norrbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2017)

  • 7 procent var inskrivna som arbetslösa 16-64 år (7,4).* Sammanlagt 8 806 personer (9 262) varav 991 inom etablering (1 070)
  • 10,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8)* Sammanlagt 1 648 personer (1 856) varav 210 inom etablering (235)
  • 4 370 personer var öppet arbetslösa (4 703)
  • 4 436 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 559) varav 592 inom etablering (458)
  • 755 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (850)
  • 1 200 personer fick arbete (1 223) varav 35 inom etablering (36)
  • 79 personer varslades om uppsägning (97)

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för februari publiceras den 12 mars

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag med en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

För mer information; kontakta Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 73 86

Presskontakt: Peter Lundberg, kommunikatör, telefon 010-488 55 78

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se