Minskad arbetslöshet men fler varslade om uppsägning

Under februari 2012 anmäldes närmare 2 500 nya jobb till länets arbetsförmedlingar, 300 fler än under samma månad för ett år sedan. Något färre personer gick ut i arbete och fler varslades om uppsägning. Fler nya arbetssökande anmälde sig på arbetsförmedlingarna under månaden, men trots det omfattade arbetslösheten 900 personer färre än för ett år sedan.

Gynnsam arbetsmarknad
– Vi har en spännande utveckling på arbetsmarknaden i Norrbotten med den kraftigaste nedgången i arbetslöshet i riket tillsammans med turismlänet Jämtland. Arbetsgivarna anmälde drygt 4 600 lediga platser till arbetsförmedlingarna i länet under årets två första månader. Det var nästan 700 fler än under samma period 2011, men samtidigt hade vi närmare 130 personer som varslade om uppsägning. Den stadigt minskande arbetslösheten pekar dock på en fortsatt gynnsam utveckling för länets arbetsmarknad, säger Göran Nilsson, marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland.

Fler nya platser
Under februari 2012 nyanmäldes 2 469 nya platser till arbetsförmedlingarna i länet, vilket var 314 fler platser än i februari 2011. Cirka en fjärdedel av samtliga lediga platser utgjordes av feriearbeten, vilket var ungefär lika många som för ett år sedan.

Färre till arbete
1 447 personer inskrivna vid arbetsförmedlingarna i länet gick till någon form av arbete under februari 2012. Det var 174 färre än i februari 2011. Av dem som fick arbete under februari var 380 ungdomar, 211 utrikesfödda och 208 personer med funktionsnedsätt­ning som medför nedsatt arbetsförmåga.

900 färre arbetslösa
Antalet inskrivna arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd omfattade i slutet på februari 12 515 personer eller 9,9 procent av den registerbase­rade arbetskraften mellan 16 och 64 år. Det var 897 färre än för ett år sedan. Arbetslösheten minskade förhållandevis mest i Haparanda, Överkalix, Arjeplog och Pajala. Högsta arbetslösheten i länet hade dock Tornedalskommunerna och Kalix. Den lägsta fanns i Arjeplog och Kiruna med 4,3 respektive 5,0 procent, som kan jämföras med riksnivåns 8,7 procent.

Fortsatt hög ungdomsarbetslöshet
Ungdomsarbetslösheten minskade i februari med 114 personer och omfattade 3 607 ungdomar mellan 18 och 24 år, en nivå som dock är mer än dubbelt så hög som för äldre arbetslösa. Samt­liga kommuner utom Gällivare och Jokkmokk hade en lägre ungdomsarbetslöshet än för ett år sedan.

Kommentarer:
Göran Nilsson 
Marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen Norra Norrland
Tfn 010-486 74 96,
Mobil 070-543 95 06

Ytterligare information:
Timo Mulk-Pesonen, Analytiker
Tfn 010-486 73 86

Presskontakt:
Kjell Ljung, Press- och informationsansvarig
Tfn 010-486 66 11
Mobil 070-648 20 78

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se