Ny bosättningssektion byggs upp i Luleå

Luleå får en av de tre nya bosättningssektioner som nu byggs upp på Arbetsförmedlingen. Satsningen görs för att stärka samarbetet med kommunerna för att få fram fler bostäder och göra en bättre matchning mellan de nyanlända och kommunerna.

Arbetsförmedlingen håller just nu på att förstärka personalstyrkan som arbetar med bosättningsuppdraget, från 10 till 30 personer, och tre nya bosättningssektioner byggs upp i Stockholm, Malmö och Luleå.

Av de nästan 11 000 personer med uppehållstillstånd som i dag väntar på en anvisning till bostad av Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen har Arbetsförmedlingen i dagsläget 5 700 personer inskrivna i sitt system.

Bosättningen är central för att lyckas

– Syftet med den nya organisationen är att stärka samarbetet med kommunerna, säger Lisa Löfgren, chef för Arbetsförmedlingens bosättningsenhet. Det behövs fler bostäder i fler kommuner eftersom bosättning är centralt för att vi ska lyckas med integrationen på arbetsmarknaden.

Varje bosättningshandläggare kommer att ha ansvar för cirka tio kommuner, vilket ger större möjligheter till matchning i kommunerna. Man kan bättre hålla sig ajour om till exempel vilka kompetenser som behövs på arbetsmarknaden i just den kommunen och om det finns möjlighet att få fram fler bostäder.

Inte bara ett personnummer

– Det är inte vi som ska skaka fram bostäderna, men med ett stärkt samarbete kan vi få fram fler bostäder och bättre matchning. Vi tror att ett närmare samarbete kommer att bidra till att kommunerna tydligare ser att de får in en kompetens, inte bara ett personnummer, säger Lisa Löfgren.

– Vi vill också jobba fram en paketlösning där vi tidigare kartlägger kompetensen hos den nyanlände och ser var det går att få fram en utbildningssamordnare och var deras kompetens behövs. Så att rätt kompetens kommer till rätt kommun. Det gör det mer attraktivt för kommunerna att ta emot dessa individer, säger hon.

Den nya organisationen ska vara på plats i november. Just nu pågår rekrytering av personal. De nya cheferna väntas vara på plats i Malmö och Luleå någon gång i december och januari.

Fakta; så här fungerar det i dag

  • Den som har beviljats permanent uppehållstillstånd ska kallas till ett första möte med en arbetsförmedlare som ska ta reda på om personen behöver eller vill ha Arbetsförmedlingens hjälp att ordna en bostad. De flesta ordnar bostad själva. Till exempel flyttar man in hos någon vän, släkting eller liknande. Vid detta möte ska man också skrivas in som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Arbetsförmedlingen har ansvar för de personer som kommer att tillhöra etableringsuppdraget. Det vill säga de nyanlända som ska ta sig in på den svenska arbetsmarknaden men inte är ensamkommande barn, kvotflyktingar eller pensionärer och andra som inte är arbetsföra. Dessa grupper är migrationsverkets ansvar.
  • För att bli inskriven i etableringsuppdraget, och få etableringsersättning, krävs att man är mottagen i en kommun. Alltså är bosatt i en kommun, och inte på Migrationsverkets anläggningsboende.
  • Arbetsförmedlingen har inga bostäder. Det är kommunerna som skriver överenskommelser med länsstyrelserna om att ta fram ett antal platser, bostäder, för nyanlända.

För kommentarer: Lisa Löfgren, chef för Arbetsförmedlingens bosättningsenhet,
010-486 21 21

Presskontakt: Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det behövs fler bostäder i fler kommuner eftersom bosättning är centralt för att vi ska lyckas med integrationen på arbetsmarknaden.
Lisa Löfgren, chef för Arbetsförmedlingens bosättningsenhet,