Nya jobb skapas med projektet Jobbsökarna

Den största jobbtillväxten sker i små och mellanstora företag, men många företagare vittnar om svårigheter att hitta den rätta kompetensen och avsätta tid till rekryteringar. Projektet Jobbsökarna har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt för att både hitta och tillsätta dolda jobb i länet. Nu förlängs det och sprids till fler regioner.

Jobbsökarna är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Företagarna där en särskild arbetsförmedlare jobbar uppsökande mot Företagarnas medlemmar för att hitta vakanser och hjälpa till att tillsätta dem. Projektet har sedan i maj 2013 pågått i sex regioner i landet, bland annat i Norrbotten och Västerbotten. Nu förlängs samarbetet och framgångskonceptet exporteras till resten av riket.

– Det här arbetssättet har visat sig vara mycket framgångsrikt. Över 100 jobb i länet har tillsatts hittills genom projektet och betydligt fler vakanser har hittats. Åtta av tio företag i länet vill expandera och många egenföretagare som närmar sig pension är intresserade av att generationsväxla, och här fyller Jobbsökarna en viktig roll, säger Kjell Hjelm, regionchef för Företagarna.

För små företag kan det dock vara svårt att avsätta tid till en rekrytering och dessutom svårt att hitta den rätta kompetensen. I höstas uppgav en tredjedel av länets privata arbetsgivare till Arbetsförmedlingen att de upplevt rekryteringsproblem, vilket i sin tur skapar hinder för tillväxt.

– Arbetsförmedlingen har verktyg som underlättar för arbetsgivare att anställa, men kännedomen om den service de kan få måste öka. Projektet Jobbsökarna ger oss bättre kunskap om hur vi kan specialisera den servicen mot mindre företag. Nu jobbar vi för att plocka in erfarenheterna från projektet till ordinarie verksamhet, säger Göran Nilsson, chef för Arbetsförmedlingen i Norrbotten och Västerbotten.

För kommentarer:
Göran Nilsson, chef för Arbetsförmedlingen i Norrbottens och Västerbottens län, 070-543 95 06
Kjell Hjelm, regionchef Företagarna Norrbotten, 0920-20 18 61

Presskontakt:
Eva Antonsson, press- och informationsansvarig Arbetsförmedlingen, 010-488 23 43

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera