Stabilare konjunktur minskar arbetslösheten

Arbetslösheten fortsätter att minska i Norrbotten. I december hade arbetslösheten minskat med 260 personer jämfört med december månad 2014. Under det senaste året låg arbetslösheten i genomsnitt på cirka 9 000 personer per månad, vilket var 350 färre per månad jämfört med 2014.

Att arbetslösheten fortsätter att minska beror på att länets konjunktur är stabil, trots att basnäringar som exempelvis gruv och stål har haft och har det besvärligt.

Antalet lagda varsel har också minskat med cirka 46 procent, till 1 030 varsel under 2015 vilket är 470 färre än under 2014.

– Under 2015 har det inkommit närmare 22 750 lediga platser och det är 1 600 fler än under 2014, säger Göran Nilsson, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland. Att de ökat så mycket beror på den stora generationsväxlingen i Norrbotten och en ökad efterfrågan inom både privata och offentliga tjänster.

De stora utmaningarna kvar

Av det totala antalet lediga platser inkomna under 2015 är 18 400 anställningar på sex månader eller längre. Det är en ökning med cirka 3 150 platser jämfört med 2014.

Trots vinterkylan har också ferieplatserna börjat komma in. I dag finns det närmare 2 000 ferieplatser att söka inom till exempel vård, gruva och turistanläggningar.

– Men trots en positivare arbetsmarknad så har vi de stora utmaningarna kvar, säger Göran Nilsson. Mer än hälften av de arbetslösa i Norrbotten bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden. Det är till exempel funktionshindrade, ungdomar utan gymnasieutbildning, personer äldre än 55 år och utomeuropeiskt födda. För att vi ska få snabbare vägar ut på arbetsmarknaden för dessa grupper med särskilda behov så måste vi få en övergripande samverkan mellan olika utbildnings- och arbetsmarknadsintressenter.

Allt färre öppet arbetslösa

Den öppna arbetslösheten låg under december 2015 på 3,8 procent (riket 4,2 procent) av den registerbaserade arbetskraften mellan 16 och 64 år. Under december 2015 var omkring 4 800 inskrivna vid arbetsförmedlingarna i länet öppet arbetslösa, vilket var närmare 160 färre än för ett år sedan.

Kvinnornas och männens öppna arbetslöshet i länet låg på 3,2 respektive 4,4 procent.

För kommentarer: Göran Nilsson, chef marknadsområde Norra Norrland, 010-486 74 96, 070-543 95 06
För information: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86
Presskontakt: Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Trots en positivare arbetsmarknad så har vi de stora utmaningarna kvar...
Göran Nilsson, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland