Stabilt trots marginell nedgång

Trenden med minskande  arbetslöshet i Norrbottens län fortsätter – i synnerhet för ungdomar i åldern 18-24 år.  Antalet varslade minskade också under mars i år jämfört med mars i fjol. Men de lediga jobben har blivit något färre.

Under mars anmäldes 2 041 jobb till länets arbetsförmedlingar. Det var 445 färre än under mars 2012. Men det är en nedgång från historiskt sett mycket höga nivåer. Det är inom verkstadsindustrin, offentlig förvaltning och utbildningssektorn som den största andelsmässiga minskningen av antalet nya jobb har skett. Under årets tre första månader har sammanlagt 372 färre platser anmälts till Arbetsförmedlingen än under samma period förra året.

Fortsatt gynnsam arbetsmarknad i Norrbotten

Men trots att antalet lediga jobb minskat något ser det gynnsamt ut på länets arbetsmarknad. Arbetslösheten fortsätter att minska i Norrbotten samtidigt som den ökar något i riket. Den andelsmässiga arbetslösheten minskade med 0,6 procentenheter i Norrbotten under mars jämfört med samma månad i fjol. I Sverige som helhet ökade den i stället med 0,3 procentenheter.
– Speciellt glädjande är det att arbetslösheten har minskat med 2,7 procentenheter bland ungdomarna, säger Göran Nilsson, chef för Arbetsförmedlingen i norra Norrland (Norrbotten och Västerbotten).
Även bland kvinnorna ser det positivt ut. Totalt för gruppen 16-64 år så är det kvinnor som står för nästan hela minskningen av antalet arbetslösa.

Färre varslade

En annan positiv tendens är att antalet personer som varslats om uppsägning har minskat i mars jämfört med i fjol, från 166 till 41. Även mätt under första kvartalet 2013 har antalet varslade minskat jämfört med samma period i fjol, från 294 till 225.
– Det här är en indikation på en konjunkturuppgång och förhoppningen är naturligtvis att den positiva utvecklingen fortsätter på det här området, säger Göran Nilsson.

Stora lokala skillnader

Som vanligt är de lokala skillnaderna stora i Norrbotten. Den lägsta andelen arbetslösa uppmättes i Kiruna med 4,7 procent följt av Arjeplog med 7,1 procent. Länets högsta totala arbetslöshet fanns i Haparanda med 16,0 procent följt av Övertorneå med 12,7 procent.
Under mars fick 711 kvinnor och 676 män arbete i Norrbotten. Av dem som fick arbete var 365 ungdomar, 219 utrikesfödda och 210 personer med funktionsnedsätt­ning som medför nedsatt arbetsförmåga. Motsvarande antal som fick arbete i respek­tive grupp i mars 2012 var 378 ungdomar, 211 utrikesfödda och 188 funktions­hindrade med nedsatt arbetsförmåga.

Kort om mars 2013

Siffror inom parentes är motsvarande nivå för ett år sedan.

  • 1 387 personer fick arbete (1 408)
  • 2 041 lediga jobb anmäldes (2 486)
  • 11 625 personer, 16 - 64 år, var inskrivna och utan arbete (12 338)
  • 3 172 ungdomar, 18 - 24 år, var inskrivna och utan arbete (3 501)
  • 610 anmälde sig som arbetslösa (678)
  • 41 varslades om uppsägning (166)
  • 6 370 arbetssökande fanns i program med aktivitetsstöd (6 690)
  • 19,2 procent ungdomar mellan 18 och 24 år var arbetslösa (21,9)

Kommentarer:
Göran Nilsson 
Marknadschef för Arbetsförmedlingen Norra Norrland
Tel: 010-486 74 96,
Mobil: 070-543 95 06

Ytterligare information:
Timo Mulk-Pesonen, Analytiker
Tel: 010-486 73 86

Presskontakt:
Ulf Persson, Press- och informationsansvarig
Tel: 010-488 37 77
Mobil: 072-507 77 48

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se