Arbetslösheten minskar, men arbetsmarknaden är tudelad

Arbetslösheten minskar, men det är bland dem som är födda i Sverige minskningen sker.

I december var 8,5 procent (11 756 personer) av länets arbetskraft arbetslösa. Samma månad för ett år sedan var arbetslösheten 8,6 procent och 11 865 personer var arbetslösa. Det är 109 personer färre och en minskning med 0,1 procentenhet.

— Vi har en fortsatt stark arbetsmarknad och det är naturligtvis positivt att det totala antalet inskrivna arbetslösa minskar. Men arbetsmarknaden är tudelad. Det är bland dem som är födda i Sverige arbetslösheten minskar, förklarar arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg.

Arbetslösheten ökar bland dem som är födda utanför Sverige

I december var 6 011 svenskfödda personer i länet arbetslösa, vilket är 653 färre än för ett år sedan. Samtidigt var 5 745 personer födda utanför Sverige arbetslösa, vilket är 544 personer fler än för ett år sedan. I Örebro län är arbetslösheten bland personer födda i Sverige 5,1 procent, vilket är en minskning från 5,6 procent för ett år sedan. Samtidigt är arbetslösheten bland personer födda utanför Sverige 28 procent, vilket är en ökning från 26,6 procent för ett år sedan.

Den här utvecklingen beror på att allt fler nyanlända kommit till länet och skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Dessa personer behövs på arbetsmarknaden i länet i ett läge när många arbetsgivare upplever svårigheter att rekrytera.

— Många av de nyanlända är välutbildade och bör kunna få jobb efter mindre omfattande insatser. Den stora utmaningen är den grupp som har en kortare utbildning. Där behövs fler insatser än Arbetsförmedlingen kan ge, inte minst inom utbildningsområdet, säger arbetsförmedlingschef Sari Harju.

Kort om december 2015, Örebro län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2014)

  • 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6)*

  • 14,8 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,7)**

  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 756 personer (11 865)

  • 1 115 personer fick arbete (1 173)

  • 1 101 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (1 211)

  • 1 912 nya lediga platser anmäldes (1 820)

  • 90 personer varslades om uppsägning (12)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Arbetsmarknadsstatistik för januari publiceras 11 februari klockan 8.

För kommentarer:
Sari Harju, arbetsförmedlingschef  Örebro, Hallsberg, Kumla, Askersund, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg, Nora, 010-486 40 04

För information:
Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 40 39

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro