Arbetslösheten står stilla, men bland ungdomarna fortsätter den minska

Arbetslösheten i länet är samma som för ett år sedan, men fortsätter minska bland ungdomarna. Bland dem som är arbetslösa har 17,1 procent varit utan arbete i mer än två år. Det är en lägre andel än i hela landet i genomsnitt.

I oktober var 8,3 procent av arbetskraften i Örebro län arbetslösa. Det är samma andel som för ett år sedan. I hela landet i genomsnitt var arbetslösheten 7,8 procent.

— Bland ungdomarna fortsätter arbetslösheten att minska, men minskningstakten har avtagit, säger arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg.

Ungdomsarbetslösheten i länet var i oktober 15,2 procent av arbetskraften 18 - 24 år och 2 590 personer var arbetslösa. Det är 147 personer färre och en minskning från 16,0 procent för ett år sedan.

Färre är utan arbete under lång tid

I Örebro län är andelen arbetslösa med långa tider utan arbete lägre än i hela landet i genomsnitt. 17,1 procent (1 957 personer) av de arbetslösa i länet har varit utan arbete i mer än två år. Det är 123 personer färre än för ett år sedan. I hela landet i genomsnitt har 19,4 procent av de arbetslösa varit utan arbete i mer än två år. I Örebro län har andelen minskat på ett år med 1,1 procentenheter, medan den ökat med 0,8 procentenheter i hela Sverige i genomsnitt.

— En hög arbetslöshet är inget problem i sig om det finns en rörelse i gruppen. Det är ett problem om människor är utan arbete under lång tid, säger arbetsförmedlingschef Maria Haglund.

— Vi jobbar intensivt med att ge dem som har långa tider i arbetslöshet det stöd de behöver för att komma in i arbetslivet. Ett bra sätt är att delta i en aktivitet på en arbetsplats, till exempel praktik. Chansen att få ett arbete är betydligt större bland dem som har en arbetsplatsförlagd aktivitet jämfört med dem som inte har det, förklarar Maria Haglund.

Kort om oktober 2015, Örebro län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2014)

  • 8,3 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3)*

  • 15,2 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16)**

  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 461 personer (11 442)

  • 1 500 personer fick arbete (1 574)

  • 1 185 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (1 217)

  • 2 488 nya lediga platser anmäldes (1 719)

  • 26 personer varslades om uppsägning (112)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Aktuell månadsstatistik

Statistik för län och kommuner

Arbetsmarknadsstatistik för november publiceras 14 december klockan 8.

För kommentarer:
Maria Haglund, arbetsförmedlingschef Kristinehamn, Storfors, Filipstad, Karlskoga och Degerfors, 010-486 77 34

För information:
Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 40 39

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro