Efterfrågan på arbetskraft minskar

Allt fler personer i länet saknar arbete samtidigt som färre får ett arbete. Det beror främst på att företagens efterfrågan på arbetskraft minskar på grund av den försvagade konjunkturen.

I februari fick 1 395 länsbor ett arbete mot 1 730 för ett år sedan. Det är en minskning med 335 personer eller drygt 19 procent. För riket som helhet var motsvarande minskning 11 procent.

– Den fortsatta negativa utvecklingen av konjunkturen leder till att företagens efterfrågan på arbetskraft minskar, förklarar arbetsförmedlingschef Annika Lyttbacka.

Antalet arbetssökande utan arbete började öka något under februari, från 13 298 personer för ett år sedan till 13 366 i februari i år. Det är en ökning med 68 personer eller 0,5 procentenhet.

Allt fler ungdomar utan arbete

Bland ungdomar 18 - 24 år var 22 procent (3 529 personer) av den registerbaserade arbetskraften för ungdomsgruppen öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Det är 157 personer fler än för ett år sedan och motsvarar en ökning med 4,7 procent.

Även bland de utrikes födda har en ökning av antalet som saknar arbete skett jämfört med för ett år sedan. I februari var 4 492 utrikes födda personer registrerade vid länets arbetsförmedlingar som arbetssökande, jämfört med 3 851 för ett år sedan. Det är en ökning med 641 personer eller 17 procent på ett år.

– Fler företag behöver öppna dörrarna för våra ungdomar, våra nyanlända och dem som varit utan arbete en längre tid, t ex genom att erbjuda praktik, instegsjobb eller nystartsjobb, säger Annika Lyttbacka.

– Praktik är ett väldigt bra sätt att fasa in nya medarbetare till de kommande sommarvikariaten, avslutar Annika Lyttbacka.

Kort om februari
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.
9,8 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (9,9)*, sammanlagt 13 366 personer (13 298)

1 395 personer fick arbete (1 730)
2 587 nya lediga jobb anmäldes (1 885)
6 813 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (6 713)
6 553 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 585)
*5,0 (5,0) procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var öppet arbetslösa och 4,8 (4,9) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Arbetsmarknadsstatistik för mars publiceras den 17 april kl 8.

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer:
Annika Lyttbacka, chef Arbetsförmedlingen i Örebro, 010-486 68 60

För information:
Agneta Tjernström-Krooks, utredare, 010-487 03 87

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro

Prenumerera

Dokument & länkar