Fler sysselsatta i Örebro län

Arbetsgivarna i Örebro län förväntar sig en fortsatt hög efterfrågan under 2018 och 2019 på varorna och tjänsterna de producerar. Ett orosmoln är dock svårigheten att hitta lämplig kompetens vid rekryteringar.

Det goda arbetsmarknadsläget och behovet av arbetskraft har lett till att Örebro län har ett av landets högsta kapacitetsutnyttjanden. För att kunna öka produktionen behöver företagen nyanställa. Även i offentlig sektor finns ett fortsatt stort behov av personal till skolan och vården.

– Vår pronos prognos är att sysselsättningen i Örebro län kommer att öka med 3 800 personer till slutet av 2019, säger Maria Håkansson, arbetsmarkandsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Ett orosmoln för sysselsättningstillväxten är bristen på lämplig kompetens. Under våren har en tredjedel av de privata arbetsgivarna och två tredjedelar av de offentliga upplevt brist vid rekrytering.

Arbetslösheten fortsätter ner
Inflödet av arbetslösa till Arbetsförmedlingen har minskat samtidigt som länets arbetsgivare har ett behov att anställa för att kunna fortsätta öka sin produktion. Fram till slutet av nästa år beräknas därför arbetslösheten fortsätta minska från drygt 10 000 till 9 500 personer.

Den grupp som kunnat tillgodogöra sig den goda arbetsmarknaden bäst är ungdomarna. I åldern 18-24 år har arbetslösheten mer än halverats på fem år.

I andra ändan på skalan finns de arbetslösa som personer som bedöms vara i en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Denna grupp utgör nu 80 procent av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet.

För kommentarer:  Sari Harju, arbetsförmedlingschef Örebro,  010-486 40 04
För information:  Maria Håkansson, arbetsmarknadsanalytiker,  010-486 28 50
Kommunikatör:  Peter Nilsson,  010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro