Fler unga får jobb, men fortfarande är ungdomsarbetslösheten hög

Bland ungdomarna har fler fått jobb i mars jämfört med för ett år sedan, medan färre i åldersgruppen 50 - 59 år fått jobb. Arbetslösheten i länet är något högre, men varslen har minskat.

I mars fick 1 641 länsbor inskrivna på Arbetsförmedlingen ett arbete. Det är 37 fler än för ett år sedan och en ökning med cirka 2 procent. Den största ökningen finns i åldersgruppen 25 - 29 år, där antalet som fått arbete är 18 procent högre än samma månad förra året. I åldersgruppen 18 - 24 år var ökningen 9 procent. Det är i åldersgruppen 50 – 59 år som utvecklingen varit sämst. Här är det 10 procent färre som fått arbete jämfört med för ett år sedan.

Bland ungdomar 18 - 24 år var 20,2 procent (3 481 personer) av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen öppet arbetslösa eller deltog i ett program. Det är samma andel som för ett år sedan.

Den höga ungdomsarbetslösheten är en av de största utmaningarna vi har i länet, liksom i övriga landet. Det är mycket viktigt att alla aktörer hjälps åt för att våra ungdomar ska få en chans att komma in på arbetsmarknaden och visa vad de kan, säger arbetsförmedlingschef Annika Lyttbacka.

Högre arbetslöshet, men färre varsel

I mars var 9,9 procent (13 791 personer) av den registerbaserade arbetskraften i länet öppet arbetslösa eller deltog i program. Det är en ökning med 0,4 procentenheter (815 personer) jämfört med för ett år sedan. För hela landet är andelen 8,7 procent och med en ökning på 0,2 procentenheter.

Under mars varslades 115 personer i länet om uppsägning, vilket kan jämföras med 211 personer för ett år sedan. I länet har antalet varslade därmed minskat med cirka 45 procent i mars, medan varselnivån i hela landet har ökat med 32 procent jämfört med för ett år sedan.

– Det är glädjande att se att Örebro län går mot strömmen i positiv riktning när det gäller varsel. Förhoppningen är att den utvecklingen fortsätter, avslutar Annika Lyttbacka.

Kort om mars
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

9,9 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (9,5)*, sammanlagt 13 791 personer (12 976)
1 641 personer fick arbete (1 604)
1 843 nya lediga jobb anmäldes (1 949)
6 629 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (6 406)
7 162 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 570)
*4,8 (4,7) procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var öppet arbetslösa och 5,1 (4,8) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa - alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

Arbetsmarknadsstatistik för mars publiceras 11 april klockan 8.

För kommentarer:
Annika Lyttbacka, arbetsförmedlingschef, 010-486 68 60

För information:
Agneta Tjernström-Krooks, utredare, 010-487 03 87

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro