Flera ljusglimtar på arbetsmarknaden

Det finns många ljusglimtar på länets arbetsmarknad i oktober. Arbetslösheten minskar mer än i landet totalt, även bland ungdomarna. Alltfler får ett arbete och antalet varsel minskar.

I oktober var 9,3 procent (12 922 personer) av den registerbaserade arbetskraften i Örebro län öppet arbetslösa eller deltog i program. Det är 429 personer färre och en minskning på 0,4 procentenheter jämfört med oktober 2012. Även bland ungdomarna minskar arbetslösheten. I oktober var 20,3 procent (3 504 personer) av den registerbaserade arbetskraften 18 – 24 år öppet arbetslösa eller deltog i progam. Det är 226 personer färre och en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med förra året. Det är en större minskning än i landet som helhet, där den totala arbetslösheten har minskat med 0,1 procentenhet och ungdomsarbetslösheten har minskat med 1,2 procentenheter.

1 737 av dem som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i Örebro län fick ett arbete i oktober. Det är 87 fler än förra året och en ökning med drygt 5 procent.

– En fjärdedel (440 personer) av dem som fick arbete i oktober var födda utrikes. Det är en ökning med 20 procent på ett år, berättar arbetsförmedlingschef Annika Lyttbacka.

Varslen börjar minska

Länet har haft höga varseltal under året, men nu börjar varslen minska. I oktober varslades 237 personer om uppsägning. Det är 79 färre än för ett år sedan och 198 färre än i september i år.

– Jag kan konstatera att läget ser bättre ut än vi bedömde i prognosen i våras, säger Annika Lyttbacka.

Viktigt ta tillvara kompetensen hos nyanlända

I oktober var 1 858 nyanlända personer inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet. Med nyanländ menas personer som är födda utrikes och i normalfallet har vistats i Sverige kortare tid än tre år sedan de fått uppehållstillstånd. Majoriteten av de nyanlända, knappt 40 procent, deltog i ett program med aktivitetsstöd och 17 procent hade ett arbete med eller utan stöd (inklusive nystartsjobb). Knappt 29 procent av de nyanlända hade varit inskrivna mellan 1 och 2 år.

— Vi måste ta tillvara de kompetenser som finns hos de nyanlända. De är en viktig resurs när arbetsgivare behöver ersättningsrekrytera eller nyanställa. För att nyanlända snabbare ska komma ut i ett arbete behövs det fler arbetsgivare som erbjuder nystartsjobb och instegsjobb, säger Annika Lyttbacka.

Kort om oktober 2013, Örebro län

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

1 737 personer fick arbete (1 650)
1 210 lediga jobb anmäldes (1 232)
12 922 personer var inskrivna som arbetslösa (13 351)
3 504 ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (3 730)
1 410 anmälde sig som arbetslösa (1 542)
9,3 procent var arbetslösa (9,8)
20,3 procent ungdomar var arbetslösa (21,9)

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Arbetsmarknadsstatistik för november publiceras 18 december klockan 8.

För kommentarer:
Annika Lyttbacka, arbetsförmedlingschef, 010-486 68 60

För information:
Fredrik Mörtberg, utredare, 010-488 40 39

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro