God efterfrågan på arbetskraft i Örebro län

Fler lediga jobb anmäls till Arbetsförmedlingen, men färre får ett arbete. Den totala arbetslösheten i länet är samma som för ett år sedan, men ökar bland ungdomar och personer som är födda utrikes.

I mars anmäldes 1 949 lediga jobb till länets arbetsförmedlingar. Det är 54 fler än för ett år sedan och en ökning med 3 procent. Detta kan jämföras med riket, där de lediga jobben minskade med mer än 5 procent på ett år.

– Det är glädjande att de lediga jobben ökar, men samtidigt upplever arbetsgivare att det kan vara svårt att få tag på rätt kompetens, säger arbetsförmedlingschef Annika Lyttbacka.

– Här kan Arbetsförmedlingen bidra genom till exempel praktikmöjligheter, lärlingsutbildning och möjlighet till ekonomiskt stöd vid introduktion, berättar Annika Lyttbacka.

Färre får ett arbete
1 604 personer i länet fick ett arbete i mars. Det är en minskning på drygt 13 procent (247 personer) jämfört med för ett år sedan.

– Att det är färre som får arbete nu jämfört med för ett år sedan följer utvecklingen för riket totalt, konstaterar Annika Lyttbacka.

Färre ungdomar utan arbete, men andelen högre
I mars var 20,1 procent (3 365 personer) av den registerbaserade arbetskraften för ungdomar 18 - 24 år öppet arbetslösa eller deltog i ett program med aktivitetsstöd. Det är en ökning med 4 procent på ett år.

– I andel av ung arbetskraft har det skett en ökning, men i antal är det 124 färre ungdomar som är utan arbete än för ett år sedan. Den ökade andelen beror på att antalet unga i arbetskraften har minskat, förklarar Annika Lyttbacka.

Allt fler personer som är födda utrikes saknar arbete
4 446 personer som är födda utrikes var i mars registrerade hos länets arbetsförmedlingar som arbetssökande. Det är 612 personer fler än för ett år sedan och en ökning med 16 procent. Motsvarande siffra för riket är 10 procent.

– Ungdomar och personer som är födda utrikes saknar ofta nätverk för att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi är glada för de företag som samarbetar med oss för att introducera dem på arbetsmarknaden, men vi behöver fler, avslutar Annika Lyttbacka.

Kort om mars
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.
9,5 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (9,5)*, sammanlagt 12 976 personer (12 843)
1 604 personer fick arbete (1 851)
1 949 nya lediga jobb anmäldes (1 895)
6 406 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (6 361)
6 570 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 482)
*4,7 (4,7) procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var öppet arbetslösa och 4,8 (4,8) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Arbetsmarknadsstatistik för april publiceras den 11 maj kl 8.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer:
Annika Lyttbacka, chef Arbetsförmedlingen i Örebro, 010-486 68 60

För information:
Agneta Tjernström-Krooks, utredare, 010-487 03 87

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro