I Örebro län kommer fler ungdomar ut i arbete än i riket i snitt

I förhållande till arbetskraften var omsättningen till arbete bland unga högre i länet än i hela landet i genomsnitt i augusti. Majoriteten av ungdomarna som fick jobb i augusti hade en gymnasieutbildning. Det visar att utbildning är viktigt för att komma in på arbetsmarknaden.

I förhållande till arbetskraften var omsättningen till arbete bland ungdomar 18-24 år i Örebro län högre än för samtliga inskrivna arbetslösa och den var högre i Örebro län än i hela landet i genomsnitt. I augusti var andelen ungdomar som övergick till arbete 1,5 procent i länet, medan motsvarande siffra för hela landet i genomsnitt var 1,1 procent. Liknade mönster fanns under samtliga sommarmånader.

– Ungdomar är efterfrågade av arbetsgivarna och antalet som är arbetslösa har minskat kraftigt från de höga nivåerna åren efter finanskrisen, säger arbetsmarknadsanalytiker Maria Håkansson.

I augusti var ungdomsarbetslösheten i Örebro län 11,1 procent och 1 836 personer 18-24 år var arbetslösa. Det kan jämföras med för ett år sedan då ungdomsarbetslösheten var 13 procent eller för fem år sedan då andelen var drygt 20 procent. Det är en högre andel än genomsnittet i hela landet (10,3 procent), men  under flera av årets månader har länets minskning varit större än genomsnittet i landet. Efter februari 2017 har antalet arbetslösa unga inte överstigit 2000 någon månad. Man får gå tillbaka till våren/sommaren 2008 för att hitta motsvarande nivåer.

Utbildning leder till jobb

Av alla som fick arbete i augusti hade 8 av 10 en gymnasieutbildning eller högre utbildning. Tiden i arbetslöshet är betydligt kortare för personer som har gymnasieutbildning eller högre utbildning, än för dem som har enbart förgymnasial utbildning. Det visar att utbildning är en viktig nyckel till arbetsmarknaden.

– Men det behövs fler yrkesinriktade utbildningsplatser inom såväl gymnasiet, vuxenskolan som högskolan om vi ska få den arbetskraft arbetsmarknaden behöver, säger arbetsförmedlingschef Sari Harju och fortsätter:

– När regeringen nu anslår mer medel för utbildning, är det viktigt att analysera arbetsmarknadens behov framöver i varje kommun för att dimensionera insatserna mot rätt branscher, yrken och arbetsuppgifter.

Kort om arbetsmarknaden för Örebro län, augusti 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2016.

  • 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 10 619 personer (10 775) varav 2 263 inom etablering (2 807).

  • 11,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,0).* Sammanlagt 1 836 personer (2 137) varav 444 inom etablering (384).

  • 6 439 personer var öppet arbetslösa (5 836) varav 1 654 inom etablering (1 480).

  • 4 180 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 939) varav 609 inom etablering (607).

  • 744 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (987) varav 27 inom etablering (133).

  • 1 319 personer fick arbete (1 351) varav 65 inom etablering (48).

  • 11 personer varslades om uppsägning (25).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för september publiceras 10 oktober klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer:
Sari Harju, arbetsförmedlingschef  Örebro, Hallsberg, Kumla, Askersund, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg och Nora, 010-486 40 04

För information:
Maria Håkansson, arbetsmarknadsanalytiker,
010-486 28 50

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro