Ökad chans till arbete med god utbildning

Många lediga jobb anmäldes till länets arbetsförmedlingar i januari. Ett fåtal av dem var sommarjobb. 300 fler fick ett arbete än för ett år sedan. Nästan var fjärde av dem som fick arbete hade en eftergymnasial utbildning.

I januari anmäldes 1 746 lediga jobb till länets arbetsförmedlingar. Det är 221 färre än för ett år sedan. Av dessa är 178 sommarvikariat. Förra året annonserades 381 sommarjobb i januari. 175 av de 178 sommarvikariaten finns inom vård- och omsorgsverksamheten.

– Vi räknar med att sommarjobben börjar strömma in nu i februari-mars, säger arbetsförmedlingschef Annika Lyttbacka.

Många av dem som fick jobb hade god utbildning

I januari fick 1 721 länsbor ett arbete. Det är nästan 300 fler än för ett år sedan.

Nästan var fjärde, 23 procent, av dem som fick jobb under januari hade en eftergymnasial utbildning. Endast var femte som fick arbete hade enbart förgymnasial utbildning. Detta trots att det är dubbelt så många arbetslösa som enbart har förgymnasial utbildning jämfört med dem som har eftergymnasial utbildning.

– Arbetsmarknaden utvecklas mot högre utbildningskrav. Generellt kan man säga att ju högre utbildning man har desto lättare är det att få jobb. Det är därför viktigt att ha en fullgjord gymnasieutbildning, säger Annika Lyttbacka.

I Örebro län saknar en tredjedel av dem som är utan arbete fullgjord gymnasieutbildning. Bland ungdomarna är andelen nästan en fjärdedel.

– Samhällets alla parter måste hjälpas åt så att alla får en bra chans att komma in på arbetsmarknaden. Ett stort ansvar ligger på det reguljära utbildningsväsendet. Arbetsgivarna kan bidra genom att till exempel erbjuda fler lärlings- och praktikplatser, säger Annika Lyttbacka.

– Vi har nyligen påbörjat ett projekt tillsammans med Örebro kommun med syfte att skola in ungdomar i yrken där det kommer att finnas behov att rekrytera, berättar Annika Lyttbacka.

Kort om januari
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

10,3 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (9,9)*, sammanlagt 14 424 personer (13 502)
1 721 personer fick arbete (1 425)
1 746 nya lediga jobb anmäldes (1 967)
341 personer varslades om uppsägning (32)
7 614 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (7 020)
6 810 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 482)
*5,4 (5,1) procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var öppet arbetslösa och 4,9 (4,7) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa - alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

Arbetsmarknadsstatistik för februari publiceras 8 mars klockan 8.

För kommentarer:
Annika Lyttbacka, arbetsförmedlingschef, 010-486 68 60

För information:
Agneta Tjernström-Krooks, utredare, 010-487 03 87

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro