Skillnaderna i arbetslöshet ökar mellan kvinnor och män i länet

Arbetslösheten minskar bland männen i länet, medan den ökar bland kvinnorna. Ökningen beror främst på att fler utrikes födda kvinnor skriver in sig som arbetslösa.

Arbetslösheten bland männen i länet har minskat varje månad under 2017 och i oktober minskade den med 6,3 procent (391 personer) jämfört med samma månad 2016. Sedan årets början har antalet arbetslösa män minskat med 877 personer.

För kvinnorna är utvecklingen den motsatta. Sedan februari i år har arbetslösheten ökat varje månad jämfört med samma månad 2016. Som mest ökade den under maj - juli. Trots det är arbetslösheten fortfarande lägre bland kvinnorna i länet än bland männen. I oktober var 7,1 procent av kvinnorna arbetslösa, medan 8,1 procent av männen var arbetslösa.

42 procent av samtliga i länet som var inskrivna som arbetslösa i början av året var kvinnor. I oktober hade andelen ökat till 45 procent.

Fler utrikes födda kvinnor skriver in sig som arbetslösa

– Ökningen beror främst på att fler utrikes födda kvinnor skriver in sig som arbetslösa, förklarar arbetsmarknadsanalytiker Maria Håkansson.

Under årets första åtta månader var det mellan 10 och 19 procent fler utrikes födda kvinnor som var arbetslösa jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. Under september och oktober var ökningen 9,2 respektive 8,5 procent. För utrikes födda män har ökningarna inte vara lika stora och under oktober minskade arbetslösheten bland männen med 1,5 procent.

– En stor del av de kvinnor som nu kliver in i arbetskraften har kort eller ingen arbetslivserfarenhet. De riskerar därför att vara arbetslösa längre än männen. Därför är det viktigt att vi fortsätter arbetet med att motivera fler till arbete eller en utbildning som leder till arbete. Vi måste också fånga upp den informella kompetens som finns hos många av de kvinnor som saknar formell utbildning. All tillgänglig arbetsförmåga och kompetens måste tas tillvara för att lösa arbetsmarknadens behov av arbetskraft, säger arbetsförmedlingschef Sari Harju.

Kort om arbetsmarknaden för Örebro län, oktober 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.

  • 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (8,0).* Sammanlagt 10 647 personer (10 940) varav 2 235 inom etablering (2 164).
  • 10,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,0).* Sammanlagt 1 783 personer (2 139) varav 434 inom etablering (409).
  • 6 256 personer var öppet arbetslösa (5 631) varav 1 546 inom etablering (1 453).
  • 4 391 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 329) varav 689 inom etablering (711).
  • 752 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (768) varav 45 inom etablering (90).
  • 1 285 personer fick arbete (1 253) varav 72 inom etablering (55).
  • 318 personer varslades om uppsägning (88).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras 14 december klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer:
Sari Harju, arbetsförmedlingschef  Örebro, Hallsberg, Kumla, Askersund, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg och Nora, 010-486 40 04

För information:
Maria Håkansson, arbetsmarknadsanalytiker,
010-486 28 50

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro