Stor ökning av lediga jobb första halvåret

Under perioden januari till juli i år har betydligt fler lediga jobb anmälts till Arbetsförmedlingen jämfört med samma period för ett år sedan. Den totala arbetslösheten fortsätter nedåt. Även ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska.

I juli anmäldes 837 lediga jobb till Arbetsförmedlingen. Det är drygt 132 fler än för ett år sedan. Under perioden januari till juli har sammanlagt 11 942 lediga jobb anmälts till Arbetsförmedlingen. Det är 3 563 fler än samma period föregående år eller en ökning med drygt 42 procent.

– Juli är normalt den månad vi får in minst antal lediga jobb, men i år ser vi en liten ökning jämfört med föregående år, säger arbetsförmedlingschef Annika Lyttbacka.

Sett till hela första delen av året är det betydligt fler lediga jobb i år än förra året. Det beror på en stark efterfrågan till följd av den goda konjunkturen. Vi ser ännu inga effekter av den ekonomiska oron, fortsätter Annika Lyttbacka.

Ungdomsarbetslösheten minskar

I juli var 12 procent (3 268 personer) av länets ungdomar 18 - 24 år inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det är 452 färre än för ett år sedan och en minskning från 13,9 procent.

Den totala arbetslösheten i länet är 6,9 procent (12 131 personer) av länets befolkning 16 - 64 år. Det är en minskning med 1,1 procentenhet jämfört med för ett år sedan.

Kort om juli

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.
6,9 procent av befolkningen 16-64 år var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,0)*, sammanlagt 12 131 personer (14 115)

1 141 personer fick arbete (1 280)
837 nya lediga jobb anmäldes (705)
6 714 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (8 097)
5 417 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 018)
*3,8 (4,6) procent av befolkningen 16-64 år var öppet arbetslösa och 3,1 (3,4) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.
Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.
Arbetsmarknadsstatistik för augusti publiceras den 13 september.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingen har ändrat benämning på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken också använder termen arbetslösa, men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa blir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa, det vill säga arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För kommentarer:
Annika Lyttbacka, chef Arbetsförmedlingen i Örebro, 010-486 68 60

För information:
Agneta Tjernström-Krooks, utredare, 010-487 03 87

Presskontakt:
Mariette Roxström, informatör, 010-486 90 45

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro

Prenumerera

Dokument & länkar