Ungdomar med gymnasieutbildning får jobb

Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska kraftigt i länet och är nu 13 procent. Åtta av tio ungdomar som fick jobb i september hade en gymnasieutbildning.

I september fick 1 497 personer som var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet ett arbete och 363 av dem var ungdomar 18-24 år.

Drygt hälften av alla ungdomar som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa har en gymnasieutbildning, men bland ungdomarna som kom ut i arbete hade nästan 80 procent en gymnasieutbildning.

– Det visar att det är svårare att komma ut i arbete utan en gymnasieutbildning, konstaterar arbetsförmedlingschef Sari Harju.

I september skrev 310 ungdomar in sig på Arbetförmedlingen i länet som arbetslösa. Det är en minskning på ett år med 11 procent.

– Det goda arbetsmarknadsläget är med stor sannolikhet en av orsakerna till att det är ett minskat inflöde av arbetslösa ungdomar i länet. Det är en grupp som gynnas mycket av en god konjunktur och arbetsmarknad, säger arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg.

Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska kraftigt

Ungdomsarbetslösheten i länet var i september 13 procent av arbetskraften 18-24 år och 2 150 ungdomar var arbetslösa. Det är 515 personer färre och en minskning med 2,6 procentenheter på ett år. Det är en kraftigare minskning än i hela landet i genomsnitt, där minskningen är 1,7 procentenheter.

Arbetslösheten minskar i sin helhet tack vare den goda konjunkturen och det syns särskilt bland gruppen ungdomar. Utmaningen är den stora andelen ungdomar som står längre från arbetsmarknaden. Dessa behöver generellt mer aktiva insatser för att komma ut i arbete, säger arbetsförmedlingschef Sari Harju.

Kort om september 2016, Örebro län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2015) 

  •  7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3)* 
  •  13 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,6)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 10 804 personer (11 491)
  •  1 497 personer fick arbete (1 472)
  •  873 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (928)
  •  2 644 nya lediga platser anmäldes (1 985)
  •  94 personer varslades om uppsägning (56)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Aktuell månadsstatistik

Statistik för län och kommuner

Arbetsmarknadsstatistik för oktober publiceras 11 november klockan 8.

För kommentarer:
Sari Harju, arbetsförmedlingschef  Örebro, Hallsberg, Kumla, Askersund, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg och Nora, 010-486 40 04

För information:
Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 40 39

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro