Unik utbildningssatsning för dem som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen gör en ny unik utbildningssatsning med goda jobbmöjligheter för dem som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

För att höja kompetensen hos arbetssökande som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden satsar nu Arbetsförmedlingen på arbetsmarknadsutbildning inom service och grundläggande ämnen. Utbildningen har tagits fram i samarbete med Posten. Inom ramen för redan upphandlade arbetsmarknadsutbildningar kommer två utbildningsanordnare att genomföra utbildningen.

Under 2013 etablerar Posten en ny postterminal i Hallsberg, där det kommer att finnas behov av nyrekryteringar. Efter utbildningen kommer deltagarna att ha goda förutsättningar att motsvara den kompetens som Posten har behov av på den nya postterminalen, liksom för andra liknande jobb.

På tisdag informerar Arbetsförmedlingen ett 60-tal arbetssökande om satsningen. Representanter från Posten deltar.

Media är välkommen till träffen med möjlighet att intervjua de ansvariga för satsningen.

– Genom den här satsningen kan vi både hjälpa arbetsgivare att få personal med rätt kompetens och ge arbetssökande som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden en bra möjlighet att få ett arbete, säger sektionschef Stefan Pettersson.

Den nya postterminalen är en del av Postens framtidssatsning. Vi kommer att ha behov av kompetenta medarbetare både nu och i framtiden och ser Arbetsförmedlingens satsning som ett ännu bredare underlag för våra rekryteringar, säger Britt Salomonsson, Personalchef Posten region Örebro.

– Det här handlar om integration i ett brett perspektiv och för oss som jobbar med vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor i Örebroregionen är projektet särskilt spännande. Våra elever och klienter är personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. I det här fallet gäller det främst utrikesfödda och ungdomar. Genom att de på det här sättet får tillfälle att rusta sig för ett inträde på arbetsmarknaden arbetar vi långsiktigt för ett minskat behov av försörjningsstöd, säger Christopher von Stedingk, Enhetschef Språk och Framtid, Örebro Kommun.

Tid: Tisdag 16 april klockan 9-10

Plats: Alléskolans aula, Södra Allén 14, hus A, Hallsberg                                  

För information och kommentarer:
Stefan Pettersson, sektionschef Arbetsförmedlingen, 010-486 86 83
Britt Salomonsson, personalchef Posten region Örebro,  010-436 41 45
Christopher von Stedingk, enhetschef Språk och Framtid, Örebro Kommun, 0702-76 91 53

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro

Prenumerera

Dokument & länkar