Antalet lediga jobb har minskat

Under mars månad minskade antalet lediga platser i Östergötland. I jämförelse med mars förra året handlar det om 700 platser. En tuffare arbetsmarknad gör det också svårare för utsatta grupper att få jobb, som personer med en funktionsnedsättning. Den gruppen har ökat jämfört med förra året.

Under mars månad nyanmäldes 2 900 platser i Östergötland och det var 700 färre jämfört med mars för ett år sedan. Efterfrågan på arbetskraft ökade påtagligt under årets första månader och att det nu är färre tyder på att många semestervikariat anmäldes ovanligt tidigt på året.

Färre fick arbete

Av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen gick 1 900 personer ut i jobb under mars. Det var drygt 400 färre jämfört med mars för ett år sedan.

Antalet arbetslösa var i mars 10,0 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. I riket som helhet var motsvarande andel 8,5 procent. Högst andel arbetslösa hade Norrköping med 12,6 procent följt av Motala med 12,3 procent. Ydre och Söderköping hade länets lägsta med 4,7 respektive 6,3 procent.

Arbetslösa med funktionsnedsättning ökar

Antalet arbetslösa personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, var i slutet av mars 4 160 personer. Det är en ökning sedan mars 2011 med 400 personer. Det beror på flera samverkande faktorer. När efterfrågan på arbetskraft minskar blir det extra tufft för de grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, som personer med funktionsnedsättning.

Arbetsförmedlingen har också fått ett tydligare uppdrag att identifiera personer med funktionsnedsättning. De fanns även tidigare men var inte identifierade, och kunde då inte heller få ett utökat stöd.

- Det är en stor utmaning för oss att förändra attityder och få arbetsgivare att se förbi eventuella hinder och istället se till kompetensen, säger Gösta Landgren, arbetsförmedlingschef i Norrköping.

För kommentarer:
Arbetsmarknadsområde Norrköping, Gösta Landgren 010-486 59 69
Arbetsmarknadsområde Linköping, Monica Ståhl 010-486 97 70
Arbetsmarknadsområde Motala, Birgitta Tegidius, 010-487 02 35

För information: Annelie Almérus, utredare, 010-487 67 05

Presskontakt: Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

Bifogar faktaunderlag med utförligare information för mars, samt länskarta över inskrivna arbetslösa.

Månadsstatistiken för april publiceras 11 maj.

Länk till månadsstatistik på Arbetsförmedlingens webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

 

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 332, 581 03 Linköping | Besök: Storgatan 8
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se