Arbetsförmedlingen och Norrköpings kommun samlokaliserar arbetet med ungdomar

Under våren flyttar Arbetsförmedlingen och Norrköpings kommun in i gemensamma lokaler för att samordna arbetet med ungdomar. Satsningen kommer att underlätta för ungdomarna att komma ut i arbete eller studier.

Idag besöker ungdomarna i Norrköpings kommun tre olika platser för att få stöd och hjälp vad gäller försörjning, arbetsförmedling och vägledning. Det försvårar för ungdomarna, men också för kommunen och Arbetsförmedlingen när det gäller samordning och samarbete. Därför samlas nu ungdomsverksamheten i gemensamma lokaler på Kungsgatan i Norrköping. Lokalerna är under ombyggnad, men i april ska verksamheten vara igång.

Verksamheten kommer att vända sig till ungdomar upp till 25 år som är i behov av stöd för att komma ut i arbete eller studier. Arbetslösheten bland ungdomar i Norrköping är cirka 20 procent, och en prioriterad fråga för både Arbetsförmedlingen och Norrköpings kommun är att minska ungdomsarbetslösheten.

Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef, Pernilla Thott Ljung, chef för arbetsmarknadskontoret och Mats Olsson, utbildningsdirektör, är nöjda med att den här satsningen snart är igång.

- Vår samverkan ska bidra till att vi utnyttjar våra befintliga resurser på ett effektivt sätt. Arbetsförmedlingen och Norrköpings kommun tar nu ett gemensamt ansvar utifrån våra respektive roller och uppdrag, säger de.

Mål för samlokaliseringen

  • Sänka arbetslösheten bland ungdomar.

  • Öka övergång till studier eller arbete bland ungdomar.

  • Minska tiden i arbetslöshet respektive beroende av ekonomiskt bistånd bland ungdomar.

  • Minska andelen ungdomshushåll som har behov av försörjningsstöd.

För mer information

Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef Norrköping, 010-486 93 41

Pernilla Thott Ljung, förvaltningschef Norrköpings kommuns arbetsmarknadskontor, 011-15 10 88

 

---------------------------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig
Arbetsförmedlingen Östergötland  
Telefon: 010-487 66 23
anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se

Maja Lundahl, kommunikatör
Norrköpings kommun
Telefon: 011-15 15 08
maja.lundahl@norrkoping.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera