Arbetslösa med lång tid utan arbete blir fler

I oktober hade 12 330 av de inskrivna arbetslösa i länet varit utan ett arbete i mer än sex månader. Det är 1 200 fler än oktober förra året och motsvarar två tredjedelar av samtliga inskrivna arbetslösa.

Mer än var fjärde arbetslös har varit det längre än två år och det är en grupp som ökar i antal. Samtidigt är den totala arbetslösheten i Östergötland på samma nivå som oktober förra året, det vill säga 8,6 procent. I riket som helhet har arbetslösheten sjunkit något och ligger nu på 7,4 procent.

I Boxholm, Vadstena, Ödeshög, Finspång, Motala, Valdemarsvik och Ydre har arbetslösheten ökat. I Linköping är arbetslösheten oförändrad, medan den har sjunkit i Åtvidaberg, Kinda, Norrköping och Mjölby. Högst arbetslöshet har Norrköping med 12,0 procent och Finspång med 10,7 procent. Ydre och Söderköping ligger lägst med 4,4 procent respektive 4,6 procent.

Fortsatt positivt för ungdomar
Under det senaste året har arbetslösheten bland ungdomar sjunkit något mer i Östergötland än i riket i stort och är nu 12,2 procent. Ungdomsarbetslösheten i riket är dock fortfarande lägre och ligger på 10,4 procent.

Valdemarsvik är den kommun där ungdomsarbetslösheten har minskat mest, med hela 5,4 procentenheter till 15,6 procent. Linköping har länets lägsta ungdomsarbetslöshet med 7,9 procent tätt följd av Ydre på 8,3 procent. Högst arbetslöshet bland ungdomar har Finspång med 20,1 procent.

Låga varseltal
Under oktober varslades 195 personer i länet och under årets första tio månader har 1 140 personer varslats om uppsägning. Det är något fler jämfört med motsvarande period förra året, men nivåerna är ändå historiskt låga.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget. Där finns också läns- och rikskarta över arbetslösheten.

För kommentarer:
Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef  Norrköping/Finspång/Valdemarsvik, 010-486 93 41
Pernilla Sandell, arbetsförmedlingschef Linköping/Åtvidaberg/Kisa, 010-486 17 63
Ulrika Stålknapp, arbetsförmedlingschef Motala/Mjölby, 010-486 00 10

För information:
Håkan Lindell, analytiker, 010-486 11 78
Presskontakt:
Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping 
Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Växel: 0771-60 00 00
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar