Arbetslösheten fortsätter sjunka

Arbetslösheten sjunker sakta i länet och det gäller både kvinnor, män och ungdomar. Vi ser också en stabilisering av antalet varsel.

I slutet av oktober var 20 840 personer inskrivna som arbetslösa vilket är 250 personer färre jämfört med oktober 2012. 5 360 av dessa inskrivna är ungdomar och det är 460 färre jämfört med oktober 2012.

Under oktober fick 2 160 personer arbete och av dessa var 650 personer ungdomar.

260 personer varslades under oktober och det är 540 färre än oktober förra året. Antalet varsel var mycket högt under hösten 2012 och även under delar av 2013 har det varit många varsel. Nu ligger varslen på mer normala nivåer.

I oktober anmäldes 2 540 lediga platser till oss vilket är 90 fler än i oktober 2012. De mest annonserade yrkena under oktober var systemerare och programmerare, sjuksköterskor, grundskollärare, datatekniker, vårdbiträden/vårdare, undersköterskor, företagssäljare, förskollärare och socialsekreterare.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget i oktober.

Länk till månadsstatistik på Arbetsförmedlingens webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 18 december 2013.

För kommentarer:
Gabriella Gylling, arbetsförmedlingschef Finspång, Söderköping, Valdemarsvik 010-487 02 10
Peter Holmsten, arbetsförmedlingschef Linköping, 010- 486 44 28
Madeleine Peyron, arbetsförmedlingschef Norrköping, 010-487 49 34
Birgitta Tegidius, arbetsförmedlingschef Motala, 010-487 02 35

För information:
Annelie Almérus, utredare, 010- 487 67 05

Presskontakt:
Chatarina Åberg Karlsson, press- och informationsansvarig, 010-486 00 20

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar