Arbetslösheten har stigit, men få varsel och många lediga jobb

Arbetslösheten har fortsatt att stiga något i Östergötland. Samtidigt anmäldes många lediga jobb i februari, men det handlade till stor del om semestervikariat.

Efterfrågan på arbetskraft ökade under årets första månader. Totalt anmäldes 3 400 platser och det var 300 fler jämfört med februari för ett år sedan. Skillnaden mot förra året kan till stor del förklaras av att semestervikariaten inom vård- och omsorg anmäldes tidigare i år än förra året.

Något stigande arbetslöshet

Antalet inskrivna arbetslösa var nästan 21 400 personer i slutet av februari 2012. Det var 370 fler jämfört med slutet av februari 2011 och 45 fler än januari 2012. Normalt sjunker arbetslösheten mellan januari och februari, så en ökning mellan dessa månader ger ett tecken på en uppbromsning på arbetsmarkanden. Den totala arbetslösheten har inte varit så här hög sedan början av 2010.

Det totala antalet inskrivna arbetslösa i februari var i Östergötland 10,2 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. I riket som helhet var motsvarande andel 8,7 procent.

Högst andel arbetslösa hade Norrköping och Motala med 12,6 procent. Ydre och Söderköping hade länets lägsta med 4,9 respektive 6,6 procent.

Få varsel i Östergötland i förhållande till riket

130 personer varslades under februari i Östergötland, vilket är få varsel i förhållande till riket. Det var också lika många som under förra årets februari.

Vad vi ser är att knappt en tredjedel av varslen berörde tillverkningsindustrin, vilket ändå tyder på ett fortsatt förhållandevis stabilt läge bland länets industriföretag, säger Gösta Landgren, arbetsförmedlingschef i Norrköping och talesperson för Östergötland.

Bifogar faktaunderlag med utförligare information för februari, samt länskarta över inskrivna arbetslösa.

Månadsstatistiken för mars publiceras 17 april.

Länk till månadsstatistik på Arbetsförmedlingens webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

För kommentarer:

Arbetsmarknadsområde Norrköping, Gösta Landgren 010-486 59 69
Arbetsmarknadsområde Linköping, Monica Ståhl 010-486 97 70
Arbetsmarknadsområde Motala, Stefan Höög, 010-486 44 58

För information: Annelie Almérus, utredare, 010-487 67 05

Presskontakt: Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

 

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 332, 581 03 Linköping | Besök: Storgatan 8
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar