Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden i Östergötland fortsätter att förbättras. Antalet nyinskrivna arbetslösa fortsatte att minska i augusti, en utveckling som har pågått under det senaste året.  

Antalet inskrivna arbetslösa var i augusti 19 400 personer i Östergötland, vilket är en minskning med 1 300 personer jämfört med augusti 2013. Arbetslösheten i länet är nu 9,2 procent. I riket som helhet är den 7,8 procent.

I augusti hade alla länets kommuner, med undantag av Kinda och Finspång, en lägre arbetslöshet jämfört med augusti förra året. Linköping, Åtvidaberg, Mjölby och Motala är de kommuner där arbetslösheten har minskat mest det senaste året. Arbetslösheten är högst i Norrköping med 12,3 procent och Motala med 10,7 procent. Ydre och Söderköping har länets lägsta arbetslöshet med 4,7 respektive 5,5 procent.

Också arbetslösheten bland ungdomar har minskat det senaste året och är nu 18,8 procent i länet. Östergötland ligger också här högre än riket, som har 15,2 procent.

Störst minskning i Åtvidaberg

Åtvidaberg är den av länets kommuner där arbetslösheten har sjunkit allra mest det senaste året, både totalt och bland ungdomar. Störst är minskningen av ungdomsarbetslösheten, som i augusti var 18,4 procent, mot 24,3 procent i augusti förra året.

- Närheten till Linköping påverkar också Åtvidaberg positivt, men arbetsmarknaden i Åtvidaberg är stabil, med ett näringsliv som går bra. Vi ser också att pendlingen har ökat, inte minst bland ungdomar, säger Jens Lotterberg, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget i augusti. Där finns även en länskarta med arbetslöshetssiffror för alla kommuner.
September månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 10 oktober.
Länk till månadsstatistik på Arbetsförmedlingens webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

För kommentarer:
Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef Norrköping, 010-486 93 41
Peter Holmsten, arbetsförmedlingschef Linköping, 010- 486 44 28
Stefan Höög, tf arbetsförmedlingschef Motala, 010-486 44 58
Gabriella Gylling, arbetsförmedlingschef Finspång/Söderköping/Valdemarsvik, 010-487 02 10
För information: Jens Lotterberg, analytiker, 010-486 66 68

Presskontakt: Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 332, 581 03 Linköping | Besök: Storgatan 8
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se