Fortsatt hög arbetslöshet och fler varslade

Efter en stabil inledning på året, med sjunkande arbetslöshet och fler som gick från arbetslöshet till arbete, ökar antalet varsel samtidigt som antalet lediga platser sjunker.

I slutet av mars 2013 var 21 380 östgötar inskrivna och arbetslösa i länet. Det var 430 personer fler jämfört med mars 2012 men en minskning med 390 personer jämfört med februari i år. Arbetslösheten sjunker vanligtvis under vårmånaderna.

Totalt nyanmäldes 2 475 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Östergötland under mars, detta är 460 färre än mars förra året. Minskningen av antalet lediga platser beror främst på minskad efterfrågan av arbetskraft i den rådande lågkonjunkturen.

Antalet varslade ökar

650 personer varslades om uppsägning under mars i Östergötland, detta är en ökning med 530 personer jämfört med mars förra året. Med tanke på den rådande lågkonjunkturen var det väntat att antalet varsel skulle öka. Varslen är ett tydligt tecken på en fortsatt dämpad arbetsmarknad.

Norrköping drabbades av två stora varsel i mars vilket tidigare rapporterats i medier, antalet drabbade uppgavs till 400 respektive 180 personer varav många unga. Varslen i Norrköping kommer i ett läge då kommunen sedan tidigare har den högsta arbetslösheten i länet, 12,8 procent är arbetslösa. Även ungdomsarbetslösheten är hög då 23,9 procent av arbetskraften i åldrarna 18-24 år är inskrivna och arbetslösa.

— Det är olyckligt att Norrköping drabbats relativt hårt av konjunkturförsvagningen alltsedan finanskrisen hösten 2008. Men arbetsförmedlingen tillsammans med kommunen och andra aktörer har de resurser som behövs för att hantera den situation som uppstått, säger Madeleine Peyron, arbetsförmedlingschef i Norrköping.

Hela östra länsdelen har hamnat i en svår situation.

Ungdomsarbetslösheten sjunker

Det totala antalet inskrivna arbetslösa i åldrarna 18-24 år var 5 280 personer i slutet av mars 2013. Detta är 110 ungdomar färre jämfört med mars 2012 och 260 ungdomar färre än februari i år.

Den totala ungdomsarbetslösheten uppgick till 21,2 procent i länet mot 17,4 procent i riket som helhet. Ydre och Linköping är de enda kommunerna som har lägre ungdomsarbetslöshet än riket med 13,9 respektive 16,3 procent. Högst ungdomsarbetslöshet i länet har Motala med 29,3 procent följt av Finspång som har 24,2 procent.

— Att ungdomsarbetslösheten sjunkit i Linköping beror främst på att ungdomar väljer att studera vidare efter gymnasieutbildningen. Ett intressant alternativ för ungdomar som vill varva teori och praktik är Yrkeshögskolans utbildningar i länet, säger Peter Holmsten, arbetsförmedlingschef i Linköping.

Det totala antalet inskrivna arbetslösa i februari var i Östergötland 10,1 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. I riket som helhet var motsvarande andel 8,7 procent. Sex andra län har högre arbetslöshet än Östergötland.

Bifogat finns mer information om arbetsmarknadsläget i mars.

Månadsstatistiken för april publiceras onsdag 15 maj.

Länk till månadsstatistik på Arbetsförmedlingens webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa — alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

För kommentarer:
Madeleine Peyron, arbetsförmedlingschef  Norrköping, 010-487 49 34
Peter Holmsten, arbetsförmedlingschef  Linköping, 010- 486 44 28
Birgitta Tegidius, arbetsförmedlingschef  Motala, 010-487 02  35
Gabriella Gylling, arbetsförmedlingschef  Finspång, Söderköping, Valdemarsvik 010-487 02 10
För information:
Annelie Almérus, utredare, 010- 487 66 68
Presskontakt:
Erik Höjer, press- och informationsansvarig, 010-487 67 05

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera