Fortsatt minskning av arbetslösheten

Arbetslösheten i Östergötland fortsätter att minska, både totalt och bland ungdomar. Också antalet varsel ligger kvar på en låg nivå. Men bland utrikesfödda ökar arbetslösheten.

Arbetslösheten är nu 9,0 procent i Östergötland, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med oktober 2014. I riket som helhet är arbetslösheten 7,8 procent. Men även om arbetslösheten fortsätter att minska så ökar antalet inskrivna arbetslösa som är utrikesfödda. I oktober var 8 655 av de inskrivna arbetslösa utrikesfödda. Det är 760 fler jämfört med oktober 2014.

Norrköping har länets högsta arbetslöshet med 12,2 procent och därefter kommer Motala med 11,1 procent. Lägst arbetslöshet i länet har Ydre med 3,7 procent följt av Söderköping med 5,5 procent.

Färre arbetslösa ungdomar
Ungdomsarbetslösheten har sjunkit mer i Östergötland än i riket som helhet under det senaste året, men den är ändå högre än snittet för riket. I länet är ungdomsarbetslösheten 16,3 procent mot 13,3 procent i riket.

Vadstena och Kinda är de kommuner där ungdomsarbetslösheten minskat mest det senaste året. Lägst ungdomsarbetslöshet har Ydre och Linköping med 10,0 respektive 10,2 procent. Motala och Valdemarsvik ligger högst med 25,1 respektive 22,2 procent.

Låga varselsiffror
Under oktober månad varslades 130 personer om uppsägning i länet. Det är 10 färre än oktober förra året och en förhållandevis låg siffra för länet. Hittills under året har 1 650 personer varslats om uppsägning i länet, vilket är 900 färre än motsvarande period 2014.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget. Där finns också läns- och rikskarta över arbetslösheten.

Kort om oktober månad 2015, Östergötlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2014)

 • 9,0 procent var inskrivna som arbetslösa (9,2)*

 • 16,3 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (18,7)**

 • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 18 992 personer (19 409)

 • 1 839 personer fick arbete (2 062)

 • 1 121 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (1 172)

 • 3 703 nya lediga platser anmäldes (2 826)

 • 127 personer varslades om uppsägning (139)
  *Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
  ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

För kommentarer:
Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef Norrköping, 010-486 93 41
Peter Holmsten, arbetsförmedlingschef Linköping, 010- 486 44 28
Maria Kindahl, arbetsförmedlingschef Motala, 010-486 56 35
För mer information: Annelie Almérus, utredare, 010-487 67 05
Presskontakt: Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping 
Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Växel: 0771-60 00 00
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se