Högre arbetslöshet men fler lediga platser

Både antalet varsel och arbetslösheten ökade i januari i Östergötland. Samtidigt har fler fått arbete och fler lediga platser har anmälts till Arbetsförmedlingen. Det signalerar att våren inte blir riktigt lika tuff på arbetsmarknaden som vi tidigare har befarat.

I slutet av januari var 21 950 personer inskrivna som arbetslösa i Östergötland, vilket är 600 fler jämfört med januari 2012. När det gäller varsel så varslades 210 personer under januari 2013 och det var 30 fler än januari 2012 och 50 fler än under december 2012. Antalet inskrivna arbetslösa var i januari 10,4 procent (av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år). I riket som helhet var motsvarande andel 8,9 procent.

Fler lediga platser

Under januari 2013 anmäldes 4 050 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet, vilket är 490 fler än januari 2012. Fler personer fick också arbete. 2 230 personer fick arbete under januari månad, vilket är 520 fler än under januari 2012.

Hög ungdomsarbetslöshet

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar, 18-24 år, var 5 600 personer i slutet av januari 2013. Det var 50 fler jämfört med januari 2012. Ungdomsarbetslösheten har varit hög ända sedan krisen 2008-2009.

Ungdomsarbetslösheten var i januari 22,2 procent i Östergötland mot 18,2 procent i riket (relaterat till den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 18-24 år). Ydre och Linköping är de enda kommunerna som har lägre ungdomsarbetslöshet än riket med 14,3 respektive 17,5 procent. Högst ungdomsarbetslöshet har Motala med 30,1 procent.

- Det är en tuff situation på arbetsmarknaden för ungdomar i Motala, säger Birgitta Tegidius, arbetsförmedlingschef i Motala. Men vi ser nu att det börjar komma in sommarjobb och här kan det finnas möjligheter för de ungdomar som nu är arbetslösa att komma ut i arbete. Vi lägger också ned mycket arbete på att motivera ungdomar att börja studera.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget i januari. Där finns även en länskarta med arbetslöshetssiffror för alla kommuner.

För kommentarer:

Madeleine Peyron, arbetsförmedlingschef Norrköping, 010-487 49 34
Peter Holmsten, arbetsförmedlingschef Linköping, 010- 486 44 28
Birgitta Tegidius, arbetsförmedlingschef Motala, 010-487 02 35
Gabriella Gylling, arbetsförmedlingschef Finspång, Söderköping, Valdemarsvik, 010-487 02 10

För information: Annelie Almérus, utredare, 010- 487 67 05

Presskontakt: Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

Februari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 8 mars 2013.

Länk till månadsstatistik på Arbetsförmedlingens webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa — alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 332, 581 03 Linköping | Besök: Storgatan 8
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar