Introduktionsutbildning för nyanlända läkare startar vid Linköpings universitet

Inom ramen för snabbspåret för läkare startar Arbetsförmedlingen i samarbete med Linköpings universitet en introduktionsutbildning den 4 april. Utbildningen tar emot 20 deltagare och är öppen för nyanlända läkare från hela landet.  

Introduktionsutbildningen som startar den 4 april är 10 veckor lång och förbereder deltagarna inför Socialstyrelsens medicinska kunskapsprov.

- Vi har mött ett stort intresse för introduktionsutbildningen och fått fler intresseanmälningar än antalet utbildningsplatser. Det visar att det finns många läkare bland våra nyanlända, vilket är positivt med tanke på läkarbristen i Sverige, säger Yvonne Thorsson, etableringssamordnare på Arbetsförmedlingen.

Snabbspåret för läkare finns även vid Göteborgs universitet.

Fakta snabbspår
Snabbspåren är en kedja av insatser för att nyanlända med kompetenser inom bristyrken snabbare ska komma i arbete och för att arbetsgivare lättare ska hitta kompetent arbetskraft. Uppdraget att samordna och arbeta med snabbspåren kommer från regeringen och är en av Arbetsförmedlingens kärnuppgifter.

För mer information:
Yvonne Thorsson, etableringssamordnare Arbetsförmedlingen Östergötland/Sörmland, 010-487 03 38, yvonne.thorsson@arbetsformedlingen.se

Sören Berg, överläkare och kursledare, Linköpings universitet, soren.berg@regionostergotland.se

Juliana Musakwa, kurssekreterare, Linköpings universitet, 013-28 28 80, juliana.musakwa@liu.se

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping 
Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Växel: 0771-60 00 00
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera