Lägre arbetslöshet bland unga kvinnor än bland unga män

Arbetslösheten i Östergötland är i stort sett oförändrad jämfört med mars förra året. Men samtidigt är det stora skillnader mellan olika grupper. Det gäller bland annat arbetslösheten bland ungdomar som är betydligt lägre för unga kvinnor än för unga män.

Arbetslösheten i Östergötland ligger nu på 8,8 procent, vilket är samma nivå som i mars förra året. I riket som helhet är arbetslösheten 7,7 procent.

Det är högre arbetslöshet bland män jämfört med bland kvinnor, 8,0 procent för kvinnor i Östergötland och 9,5 procent för män. Skillnaden är särskilt tydlig hos ungdomar (18-24 år), där arbetslösheten för kvinnor är 9,8 procent, medan den är 15,2 procent för män.

‑ Arbetsmarknaden i Östergötland är stark, men det är framför allt utbildad arbetskraft som efterfrågas. Det är fler unga kvinnor än män som slutför gymnasiet och studerar vidare. Det är därför viktigt att motivera fler unga män till studier, vilket inte minst gäller de unga män som är nyanlända i Sverige, säger Håkan Lindell, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Totalt är ungdomsarbetslösheten i Östergötland 12,6 procent, vilket är en minskning med 2,2 procentenheter. Med undantag av Ydre och Ödeshög har ungdomsarbetslösheten sjunkit i alla länets kommuner. Valdemarsvik, Motala och Vadstena är de kommuner där ungdomsarbetslösheten har sjunkit mest.

Inskrivna i etableringsuppdraget ökar
Antalet personer inskrivna i etableringsuppdraget ökar i länet. Det är en utveckling som kommer att fortsätta under hela 2017. I mars var 3 670 personer inskrivna i etableringsuppdraget, vilket är en ökning med drygt 1 000 personer på ett år.

Men samtidigt som antalet personer i etableringsuppdraget ökar så får fler utrikesfödda jobb. Totalt i Östergötland fick 1 880 personer jobb under mars. De utrikesfödda svarar för cirka en tredjedel av de inskrivna som fått jobb under månaden. Det är en ökning med närmare 7 procentenheter jämfört med mars 2016.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget. Där finns också läns- och rikskarta över arbetslösheten.

Kort om mars månad 2017, Östergötlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars månad 2016)

  •  8,8 procent var inskrivna som arbetslösa (8,8)*
  •  12,6 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,8)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 18 979 personer (18 837)
  •  1 877 personer fick arbete (1 901)
  •  943 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (855)
  •  6 387 nya lediga platser anmäldes (5 683)
  •  93 personer varslades om uppsägning (68)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Månadsstatistik för april 2017 redovisas den 10 maj 2017. 

För kommentarer:
Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef  Norrköping/Finspång/Valdemarsvik, 010-486 93 41
Pernilla Sandell, arbetsförmedlingschef Linköping/Åtvidaberg/Kisa, 010-486 17 63
Ulrika Stålknapp, arbetsförmedlingschef Motala/Mjölby, 010-486 00 10

För information:
Håkan Lindell, analytiker, 010-486 11 78
Presskontakt:
Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping 
Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Växel: 0771-60 00 00
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se