Månadsstatistiken för Östergötlands län för april 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Östergötlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om april månad 2018, Östergötlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017)

  •  8,0 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 17 647 personer  

(18 488) varav 2 558 inom etablering (3 113). 

  •  10,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,0).* Sammanlagt 2 512 personer (2 889) varav 374 inom etablering (560).
  • 7 703 personer var öppet      arbetslösa (7 966).
  •  9 944 personer deltog i program med aktivitetsstöd (10 522) varav 755 inom etablering (0). 
  •  822 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (690). 
  • 1 866 personer fick arbete      (1 855) varav 68 inom etablering (64).
  •  42 personer varslades om uppsägning (5). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, med en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet.

För mer information: Håkan Lindell, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 11 78.

Presskontakt: Anneli Hedlund, kommunikatör, telefon 010-487 66 23.

Nästa månad presenteras inget faktaunderlag för Östergötland. Däremot presenteras Arbetsmarknadsprognosen för Östergötlands län den 13 juni.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera