Månadsstatistiken för Östergötlands län för maj 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Östergötlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj månad 2018, Östergötlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2017)

  •  7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 17 022 personer  

(18 039) varav 2 501 inom etablering (3 041). 

  •  9,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,2).* Sammanlagt 2 329 personer (2 694) varav 356 inom etablering (538).
  • 7 215 personer var öppet arbetslösa (7 660).
  •  9 807 personer deltog i program med aktivitetsstöd (10 379) varav 847 inom etablering (0). 
  •  797 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (796). 
  • 1 695 personer fick arbete (1 807) varav 56 inom etablering (89).
  •  28 personer varslades om uppsägning (50). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

För mer information:
Håkan Lindell, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 11 78.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera