Minskad arbetslöshet under 2015

Arbetslösheten i Östergötland har minskat under 2015 jämfört med 2014. Det gäller både totalt och bland ungdomar.

Arbetsmarknaden i Östergötland har förbättrats under 2015 och antalet nyinskrivna arbetslösa har minskat. I december var antalet inskrivna arbetslösa 19 740 personer, vilket är 530 färre jämfört med december 2014. Arbetslösheten i Östergötland är nu 9,3 procent. I riket som helhet är motsvarande andel 8,0 procent. Högst arbetslöshet har Norrköping med 12,5 procent och Motala med 11,8 procent. Lägst ligger Ydre med 3,4 procent följt av Söderköping med 5,8 procent.

Även om det totala antalet arbetslösa minskar så ökar antalet utrikesfödda. I december var 8 805 av de inskrivna arbetslösa utrikesfödda. Det är 700 fler jämfört med december 2014.

Färre arbetslösa ungdomar
Ungdomsarbetslösheten har under 2015 sjunkit mer i Östergötland än i riket som helhet, men den ligger fortfarande högre än i riket. Den är i länet 16,6 procent mot 13,1 procent i riket. Högst ungdomsarbetslöshet i länet har Motala med 26,0 procent följt av Finspång med 22,5 procent. Lägst arbetslöshet bland unga har Ydre med 9,4 procent och Linköping med 10,4 procent.

Få varslades om uppsägning
Under december varslades 40 personer om uppsägning i länet. Det är ett litet antal och 70 personer färre än december 2014. Totalt under 2015 har 1 820 personer varslats om uppsägning, vilket kan jämföras med 2 800 personer under 2014.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget. Där finns också läns- och rikskarta över arbetslösheten.

Kort om december månad 2015, Östergötlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2014)

  • 9,3 procent var inskrivna som arbetslösa (9,6)*

  • 16,6 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (19,0)**

  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 19 740 personer (20 274)

  • 1 314 personer fick arbete (1 413)

  • 1 091 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (1 286)

  • 4 562 nya lediga platser anmäldes (3 212)

  • 40 personer varslades om uppsägning (111)

  • *Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
    ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

För kommentarer:
Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef Norrköping, 010-486 93 41
Peter Holmsten, arbetsförmedlingschef Linköping, 010- 486 44 28
Maria Kindahl, arbetsförmedlingschef Motala, 010-486 56 35

För mer information: Annelie Almérus, analytiker, 010-487 67 05
Presskontakt: Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping 
Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Växel: 0771-60 00 00
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se