Ny metod för att snabbare kartlägga kompetens hos nyanlända

Arbetsförmedlingen testar en ny metod för att hjälpa nyanlända att kartlägga och värdera sin kompetens redan på anläggningsboendet. Tanken är att bättre utnyttja tiden i väntan på en bostad. Östergötland är ett av de län där metoden testas.

Målgruppen för projektet är nyanlända som har fått uppehållstillstånd, men bor kvar på ett anläggningsboende i väntan på boende i någon kommun. Den digitala tjänsten är tillgänglig via mobiltelefon, läsplatta eller dator.

- Syftet med den här tidiga kartläggningen av kompetens är att snabba på processen för att komma ut i arbetslivet. De nyanlända blir mer förberedda när de flyttar till en kommun och skrivs in i vårt etableringsuppdrag, säger Monica Ståhl, verksamhetschef för Arbetsförmedlingen i Östergötland.

Digitalt cv
På sitt eget språk skriver personen in utbildning och yrkeserfarenhet och skapar ett digitalt cv som översätts. Utifrån sitt cv kommer personen att kunna gå vidare och göra en yrkeskartläggning med hjälp av ett antal frågor. Redan nu finns några yrken att välja bland, men fler är på gång.

Testet kommer att ge ett underlag att jobba vidare med när det gäller till exempel att komplettera sin utbildning för att leva upp till svenska krav.

Östergötland testar metoden
Östergötland är ett av de län där metoden testas, och hittills har uppåt 60 personer börjat använda verktyget.

- En viktig del i projektet är att kunden till stor del äger sin egen process, säger Håkan Lind, sektionschef i Norrköping och ansvarig för projektet i Östergötland. Det är inte en myndighetsperson som samlar in uppgifter utan man jobbar på sitt eget modersmål och dokumenterar sina styrkor och kompetenser.

Projektet pågår i ett första skede till årsskiftet. Förutom i Östergötland så pågår det i följande län: Södermanland, Kronoberg, Kalmar, Gävleborg och Norrbotten.

För mer information:
Monica Ståhl, verksamhetschef Arbetsförmedlingen Östergötland/Södermanland, 010-486 97 70

Håkan Lind, ansvarig chef för projektet i Östergötland, 010-488 08 03

Presskontakt: Anneli Hedlund, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping 
Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Växel: 0771-60 00 00
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera