Positiv utveckling för ungdomar

Arbetsmarknaden i Östergötland fortsätter att utvecklas positivt och arbetslösheten sjunker, vilket märks särskilt tydligt bland ungdomarna. Det är också stora skillnader mellan utvecklingen för utrikes- och inrikesfödda arbetslösa.

Arbetslösheten i Östergötland är nu 9,0 procent, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med februari 2016. I riket som helhet ligger arbetslösheten på 7,8 procent. Men arbetslösheten har inte minskat i alla länets kommuner. I Norrköping, Valdemarsvik, Ydre och Ödeshög har den ökat något och i Åtvidaberg och Vadstena är den oförändrad. Högst arbetslöshet har Norrköping med 12,6 procent och Valdemarsvik med 11,o procent. Ydre och Kinda ligger lägst med 4,5 respektive 5,0 procent.

Det är nu fler arbetslösa i länet som är utrikesfödda jämfört med antalet inrikesfödda. I februari var 19 390 personer arbetslösa i länet. Av dessa var 9 170 personer födda i Sverige och 10 220 personer var utrikesfödda.

Fortsatt positivt för ungdomar
Under det senaste året har arbetslösheten bland ungdomar sjunkit med 2,4 procentenheter i Östergötland. Ungdomsarbetslösheten i Östergötland är nu 13,2 procent.

Med undantag av Ydre och Ödeshög har ungdomsarbetslösheten sjunkit i alla länets kommuner jämfört med februari förra året. Boxholm och Linköping ligger lägst med 6,3 respektive 7,7 procent. Högst ungdomsarbetslöshet har Finspång med 19,6 procent. Valdemarsvik, Motala och Boxholm är de kommuner där ungdomsarbetslösheten har sjunkit mest. I Valdemarsvik har den sjunkit med hela 6,5 procentenheter och är nu 16,0 procent.

- Det är just nu en god arbetsmarknad i hela landet och även i Valdemarsvik, och vi jobbar intensivt och effektivt med matchning mot lokala arbetsgivare. De flesta har fått jobb inom besöksnäringen och restaurangbranschen. Det som är extra glädjande är att det till stora delar är utrikesfödda ungdomar som har fått jobb, säger Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef för östra Östergötland, där Valdemarsvik ingår.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget. Där finns också läns- och rikskarta över arbetslösheten.

Kort om februari månad 2017, Östergötlands län    
(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari månad 2016)        
  •   9,0 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1)*
  •   13,2 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,6)**
  •   Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 19 393 personer (19 417)
  •   1 502   personer fick arbete (1 848)
  •   986 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (1 050)
  •   6 142 nya lediga platser anmäldes (5 878)
  •   168 personer varslades om uppsägning (173)
    *Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år    
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den     registerbaserade arbetskraften 18-24 år            

För kommentarer:
Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef  Norrköping/ Finspång/Valdemarsvik , 010- 486 93 41
  Pernilla Sandell, arbetsförmedlingschef Linköping/Åtvidaberg/Kisa, 010-486 17 63
Ulrika Stålknapp, arbetsförmedlingschef Motala/Mjölby, 010-486 00 10

För information:
Håkan Lindell, utredare, 010-486 11 78
Presskontakt:
Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se